جمعه 16 خرداد 1399
EN
منو
   
     
 
 
معرفی گروه
چاپ
 

مدیر گروه

 

    

شهلا اسیری

  دکتری تخصصی سالمندی، مربی، عضو  هیات علمی

   as@gums.ac.ir

 
 
شرح وظایف مدیر گروه پرستاری 
-برنامه ریزی تدریس دروس نظری گروه در هر ترم 

-برنامه ریزی بالینی اعضای گروه در هر ترم

- نظارت بر بخشهای بالین در طول ترم و هماهنگی های لازم

- ارزیابی مربیان آموزشی در پایان هر سال تحصیلی

- تدوین عملکرد آموزشیپژوهشی گروه در پایان هر 6 ماهه

- بازدید از بخشهای بالینی و گزارش آن به معاونت آموزشی دانشکده

- تحویل نمرات بخشها و دروس نظری در هر ترم و ارائه به اداره آموزش

- مدیریت فعالیتهای پژوهش گروه

- تدوین و فعالیت در رسیدن به اهداف آموزشیپژوهشی گروه

- پیشنهاد کارگاهها و دوره های باز آموزی و شرکت در راه اندازی آنها

- برگزاری جلسات مستمر گروهی

- برگزاری جلسات معارفه با دانشجویان ارشد و کارشناسی

- برگزاری جلسات دفاع از عنوان دانشجویان ارشد

- شرکت در جلسات آموزشی - پژوهشی دانشکده

- ارتباط با سایر دانشگاهها برای تبادلات اطلاعات

- فعالیت جهت راه اندازی رشته های جدید و ارتقاء گروه

-فعالیت در جذب نیروی انسانی مورد نیاز
-نیازسنجی جهت تشخیص نیازهای تخصصی گروه 
 

 

تاریخ آخرین به روزرسانی : 1398/11/21

اعضای گروه

 

 گروه پرستاری بهداشت جامعه
   
لیلا میرهادیان

  کارشناسی ارشد پرستاری بهداشت جامعه، مربی، عضو  هیات علمی

سرگروه 
دانشجوی دکتری تخصصی مدیریت آموزشی 
 
 
صفحه شخصی
 

 

 

نسرین مختاری

کارشناسی ارشد پرستاری بهداشت جامعه، مربی، عضو هیات علمی

ریاست دانشکده 
دانشجوی دکتری تخصصی مدیریت آموزشی
 
 
 
 
 
 
شهلا اسیری
 
دکتری تخصصی سالمندی، مربی، عضو هیات علمی
 
g@gums.ac.ir
 
 
صفحه شخصی
 
 
 

دکتر عبدالحسین امامی سیگارودی

دکتری تخصصی پرستاری، استادیار، عضو هیات علمی
emamisig@gums.ac.ir

شناسهCV

 
 
 
هما مصفا
دکتری پژوهشی پرستاری، استادیار، عضو هیات علمی
mosaffa@gums.ac.ir
 
 
صفحه شخصی
 
 
 
 گروه پرستاری کودکان
 
 

صفحه شخصی

 
 
 

مهشید میرزایی

کارشناسی ارشد آموزش پرستاری کودکان، مربی،عضو هیات علمی
دانشجوی دکتری تخصصی آموزش پرستاری
mirzaie@gums.ac.ir

صفحه شخصی

 
 
 

دکتر زهرا طاهری ازبرمی

دکتری تخصصی آموزش پرستاری، استادیار،عضو هیات علمی
zahra_ztt@yahoo.com

صفحه شخصی

 
 
 

دکتر ملوک پورعلیزاده

دکتری تخصصی آموزش پرستاری، استادیار،عضو هیات علمی
مدیر دفتر توسعه آموزش پزشکی
c@gums.ac.ir

صفحه شخصی

 
 
 گروه روانپرستاری
 
فرزانه شیخ الاسلامی
کارشناسی ارشد آموزش روانپرستاری، مربی، عضو هیات علمی
farzaneh.sheikhgmail.com
 
صفحه شخصی
 
 
 گروه مدیریت پرستاری
 
دکتر فریبا عسگری
دکتری تخصصی آموزش پزشکی، استادیار، عضو هیات علمی
 
asgari_fgums.ac.ir
 
صفحه شخصی
 
 
 
حجت ذره هوشیاری
کارشناسی ارشد مدیریت پرستاری، مربی، عضو هیات علمی
ryahoo.com
 
شناسهCV
 
صفحه شخصی
 
 
 

 

تاریخ آخرین به روزرسانی : 1398/11/21