سه شنبه 19 آذر 1398
EN
منو
   
     
 
 
اساتید گروه داخلی جراحی
چاپ

مدیر گروه


آسیه صدیقی

کارشناسی ارشد آموزش پرستاری(گرایش داخلی جراحی)، مربی، عضو هیات علمی

شرح وظایف مدیر گروه داخلی جراحی
تنظیم برنامه های آموزشی هر نیمسال

- هماهنگی با سایر دانشکده ها یا بخش ها جهت ارائه دروس مورد نیاز دانشکده در هر نیمسال

- کنترل برنامه های آموزشی گروه از لحاظ توزیع و تعدیل مناسب واحدها

- تهیه لیست واحدهای نهایی مربیان پرستاری و ارائه به معاونت آموزشی

- هماهنگی جهت پیشگیری از تداخل برنامه های آموزش بالینی در بیمارستانها یا دیگر گروههای دانشکده و سایر دانشکده ها

- مشاوره دانشجویان در برنامه حذف و اضافه و حذف نهایی

- مشارکت در جلسات با نمایندگان دانشجویان

- همکاری و مشارکت در گروه های کاری متشکل از آموزش و درمان

- کنترل و تائید ارزشیابی سالیانه مربیان غیر هیئت علمی

- هماهنگی برنامه ثبت نام و ثبت نام دانشجویان میهمان و انتقالی

- همکاری و مشارکت در برگزاری کارگاه آشنایی با دانشگاه جهت دانشجویان جدیدالورود

- بازنگری آرایش دروس بر اساس تغییر سر فصل ها و بخش نامه ها

- بررسی و اظهار نظر در مورد متقاضیان مهمانی و انتقالی و شرکت در جلسات مربوطه

- مشارکت در جهت شرکت دانشجویان در کارگاه های مختلف

- هماهنگی و برگزاری جلسات شورای آموزشی دانشکده

- گزارش حق التدریس مربیان غیر هیئت علمی

- کنترل فرمهای ترفیع سالیانه و شرکت در جلسات مربوطه

- رسیدگی به شکایات و مشکلات آموزشی دانشجویان و مربیان و تلاش در جهت حل آن

- شرکت فعال در جلسات مختلف

- بازدید از مراکز بالینی و بررسی مسائل و مشکلات بالینی

- تشکیل جلسات با مسئولان گرایش های مختلف پرستاری و سایر اعضای هیئت علمی به منظور استفاده از نظرات و پیشنهادات آنها در برنامه ریزی و اجرای برنامه ها

- هماهنگی و پیگیری بازنگری و اصلاح فرم های ارزشیابی بالینی، طرح درس ها و چک لیست های بالینی، حداقل های آموزشی

 

اعضای گروه


دکتر عاطفه قنبری

دکتری آموزش پرستاری، دانشیار، عضو هیات علمی


آسیه صدیقی

کارشناسی ارشد آموزش پرستاری(گرایش داخلی جراحی)، مربی، عضو هیات علمی
صفحه شخصی

ساقی موسوی

کارشناسی ارشد آموزش پرستاری(گرایش داخلی جراحی)، مربی،عضو هیات علمی
mousavi@gums.ac.ir

دکتر محمدتقی مقدم نیا

دکتری تخصصی سلامت در حوادث و بلایا، استادیار، عضو هیات علمی
Moghadamnia@gums.ac.ir

شناسهCV


 

دکتر رسول تبری

دکتری تخصصی پرستاری، دانشیار، عضو هیات علمی
i@gums.ac.ir
 
 

دکتر مجید پورشیخیان

دکتری تخصصی سلامت در حوادث و بلایا، استادیار، عضو هیات علمی
 poursheikian_m@yahoo.com
 
 

دکتر فاطمه جعفرآقایی

دکتری تخصصی پرستاری، استادیار، عضو هیات علمی
i@gums.ac.ir
 

دکتر نازیلا جوادی

دکتری تخصصی پرستاری، استادیار، عضو هیات علمی
n.javadi@gums.ac.ir
n.javadip@gmail.com 

 
 

طاهره خالق دوست

کارشناسی ارشد پرستاری، مربی، عضو هیات علمی
@gums.ac.ir

شناسهCV

 
 

محمدرضا یگانه

کارشناسی ارشد پرستاری، مربی، عضو هیات علمی
@gums.ac.ir

شناسهCV

 
 

عطااله اسدی

کارشناسی ارشد پرستاری، مربی، عضو هیات علمی
@gums.ac.ir

شناسهCV

 
 

دکتر فرحناز جوکار

دکتری پژوهشی، مربی، عضو هیات علمی
@gums.ac.ir

شناسهCV

 
 

میترا صدقی ثابت

کارشناسی ارشد پرستاری، مربی، عضو هیات علمی
@gums.ac.ir

شناسهCV

 
 

فریده هاساواری

کارشناسی ارشد پرستاری، مربی، عضو هیات علمی
@gums.ac.ir

شناسهCV

 
 

عزت پاریاد

کارشناسی ارشد پرستاری، مربی، عضو هیات علمی
@gums.ac.ir

شناسهCV

 
 

شیرین جفرودی

کارشناسی ارشد پرستاری، مربی، عضو هیات علمی
@gums.ac.ir

شناسهCV

 
 

معصومه ادیب

کارشناسی ارشد پرستاری، مربی، عضو هیات علمی
@gums.ac.ir

شناسهCV

 
 

میترا غفارزاده

کارشناسی ارشد پرستاری، مربی، عضو هیات علمی
@gums.ac.ir

شناسهCV

 
 

زهرا مجد تیموری

کارشناسی ارشد پرستاری، مربی، عضو هیات علمی
@gums.ac.ir

شناسهCV

 
 

کبری سلامی کهن

کارشناسی ارشد پرستاری، مربی، عضو هیات علمی
@gums.ac.ir

شناسهCV

 
 
تاریخ آخرین به روزرسانی : 1397/12/04
 
     
 
 
آمار مراجعات
آمار این صفحه  امروز:   3  دیروز:   1  کل مراجعات:   1567