یکشنبه 17 فروردین 1399
EN
منو
   
     
 
 
معرفی ریاست دانشکده
چاپ

معرفی ریاست دانشکده:

اطلاعات فردی
نام کاملنسرین مختاری(CV)
آخرین رشته تحصیلىپرستاری بهداشت جامعه
محل اخذ آخرین مدرکامریکا
پست الکترونیکlakeh@gums.ac.ir
سوابق تحصیلی
مقطع تحیصلیمحل اخذ مدرک
دیپلم

Field-Moore Academy, California, USA

لیسانس پرستاری

Clinton College, Mississippi, USA

فوق لیسانس پرستاری بهداشت جامعه

University of Southern, Mississippi, USA

 دانشجوی دکتری تخصصی مدیریت آموزشی 
اطلاعات شغلی
محل خدمتگروه بهداشت، دانشکده پرستاری و مامایی شهید بهشتی رشت
درجه علمیکارشناسی ارشد
مرتبه علمیمربی
اطلاعات تماس
تلفن محل کار5552088-0131
دورنگار5550097-0131
نشانی
کدپستی
صندوق پستی
شهررشت
کشورایران
تاریخ آخرین به روزرسانی : 1396/08/14