جستجو:  
یکشنبه 21 مهر 1398
 
 
نقل و انتقال فايل پيشرفته
منوی افقی >دانشگاه حوزه ریاست شورای راهبردی >مطالب آموزشی شورای راهبردی > نقل و انتقال فايل پيشرفته
اقدام: شروع...
پوشه(ها): 6 | فایل(ها): 0 | مجموع: 0 ک.ب.
پایین
ناماندازهتاریخ به روز رسانی  
_thumbs پوشه
1396/07/26 23:58:08
دانشگاه نسل سوم پوشه
1396/05/10 09:39:09
ذينفعان پوشه
1396/03/02 14:21:28
ساير پوشه
1396/05/10 09:40:45
ظرفيتهاي سازماني پوشه
1396/08/09 23:09:45
فرايندهاي داخلي پوشه
1396/12/05 11:16:06
بالا