سه شنبه 19 فروردین 1399
EN
منو
   
     
 
 
معرفی اعضاء
چاپ
1-ریاست دانشکده پرستاری و مامایی  : سرکار خانم نسرین مختاری
2-معاون آموزشی دانشکده : جناب آقای دکتر مجید پورشیخیان 
3_معاون تحقیقات و فناوری دانشکده : سرکار خانم دکتر عاطفه قنبری 
4- مدیر تحصیلات تکمیلی دانشکده : سرکار خانم دکتر فاطمه جعفرآقایی
5-مدیر پژوهشی دانشکده : سرکار خانم عزت پاریاد 
6- مدیر گروه پرستاری : سرکار خانم مینو میترا چهرزاد
7- مدیر گروه مامایی : سرکار خانم سیده مرضیه راهبی 
8- مدیر گروه داخلی جراحی : سرکار خانم آسیه صدیقی 
9-سرگروه مامایی : سرکار خانم دکتر فاطمه جعفرزاده
10-سرگروه پرستاری داخلی جراحی : سرکارخانم فریده هاساواری 
11-سرگروه پرستاری کودکان : سرکار خانم مینو میترا چهرزاد 
12- سرگروه پرستاری مراقبتهای ویژه : سرکار خانم طاهره خالق دوست
13-سرگروه پرستاری سلامت جامعه : سرکار خانم لیلا میرهادیان

 14- سرگروه دکتری تخصصی(PhD): سرکار خانم دکتر زهرا طاهری

15-سرگروه پرستاری اورژانس: جناب آقای دکتر محمدتقی مقدم نیا 

 16-عضو هیات علمی: جناب آقای دکتر رسول تبری

 17-عضو هیات علمی: جناب آقای دکتر عبدالحسین امامی سیگارودی

 

برنامه زمان بندی شش ماه دوم 98

 
 
تاریخ آخرین به روزرسانی : 1398/07/21
 
     
 
 
آمار مراجعات
آمار این صفحه  امروز:   1  دیروز:   1  کل مراجعات:   634