یکشنبه 30 دی 1397
EN
منو
 
 
 
معرفی اعضاء
چاپ
1-ریاست دانشکده پرستاری و مامایی  : سرکار خانم نسرین مختاری
2-معاون آموزشی دانشکده : جناب آقای دکتر مجید پورشیخیان 
3_معاون تحقیقات و فناوری دانشکده : سرکار خانم دکتر عاطفه قنبری 
4- مدیر تحصیلات تکمیلی دانشکده : سرکار خانم دکتر فاطمه جعفرآقایی
5-مدیر پژوهشی دانشکده : سرکار خانم عزت پاریاد 
6- مدیر گروه پرستاری : سرکار خانم مینو میترا چهرزاد
7- مدیر گروه مامایی : سرکار خانم سیده مرضیه راهبی 
8- مدیر گروه داخلی جراحی : سرکار خانم آسیه صدیقی 
9-سرگروه مامایی : سرکار خانم دکتر فاطمه جعفرزاده
10-سرگروه پرستاری داخلی جراحی : سرکارخانم فریده هاساواری 
11-سرگروه پرستاری کودکان : سرکار خانم مینو میترا چهرزاد 
12- سرگروه پرستاری مراقبتهای ویژه : سرکار خانم طاهره خالق دوست
13-سرگروه پرستاری سلامت جامعه : سرکار خانم لیلا میرهادیان
 14- سرگروه دکتری تخصصی(PhD): سرکار خانم دکتر زهرا طاهری
 15-عضو هیات علمی: جناب آقای دکتر رسول تبری
 16-عضو هیات علمی: جناب آقای دکتر عبدالحسین امامی سیگارودی
 
 
تاریخ آخرین به روزرسانی : 1397/08/14
 
     
 
 
آمار مراجعات
آمار این صفحه  امروز:   1  دیروز:   1  کل مراجعات:   471