دوشنبه 16 تیر 1399
EN
منو
   
     
 
 
معرفی اعضاء
چاپ
1-ریاست دانشکده پرستاری و مامایی  : سرکار خانم دکتر معصومه ادیب
2-معاون آموزشی دانشکده : جناب آقای دکتر مجید پورشیخیان
3_معاون تحقیقات و فناوری دانشکده : سرکار خانم دکتر عاطفه قنبری
4- مدیر تحصیلات تکمیلی دانشکده : سرکار خانم دکتر فاطمه جعفرآقایی
5-مدیر پژوهشی دانشکده : سرکار خانم عزت پاریاد
6- مدیر گروه پرستاری : سرکار خانم دکتر شهلا اسیری
7- مدیر گروه مامایی : سرکار خانم دکتر پروانه رضا سلطانی
8- مدیر گروه داخلی جراحی : سرکار خانم دکتر نازیلا جوادی
9-سرگروه مامایی : سرکار خانم دکتر فاطمه جعفرزاده
10-سرگروه پرستاری کودکان : سرکار خانم دکتر یاسمن یعقوبی
11- سرگروه پرستاری مراقبتهای ویژه : سرکار خانم طاهره خالق دوست 
12-سرگروه پرستاری سلامت جامعه : سرکار خانم لیلا میرهادیان
13-سرگروه دکتری تخصصی(PhD): سرکار خانم دکتر زهرا طاهری
14-سرگروه پرستاری اورژانس: جناب آقای دکتر محمدتقی مقدم نیا
15-عضو هیات علمی: جناب آقای دکتر رسول تبری
16-عضو هیات علمی: جناب آقای دکتر عبدالحسین امامی سیگارودی

برنامه زمان بندی شش ماه دوم 98

 
 
تاریخ آخرین به روزرسانی : 1399/02/27
 
     
 
 
آمار مراجعات
مهمان :  0
عضو :  0
کل مراجعات :  681
امروز :  0
دیروز :  0