پنجشنبه 14 فروردین 1399
EN
منو
   
     
 
 
حسابداری
چاپ
 نام و نام خانوادگی : غلامرضا بخشی پور

تحصیلات : کاردانی

پست سازمانی : معاون و مسئول حسابداری

شرح وظایف :

1- انجام کارهای حسابداری از قبیل (پرداخت حقوق و اسناد خرید و خدمات)

2- دریافت بودجه و تنخواه بر اساس تخصیص پیش بینی شده

3- طبقه بندی و تامین اعتبار برای کلیه اسناد حقوقی و هزینه ای

4- تحویل نماینده اسناد و زونکن های رسیدگی شده به اداره اعتبارات و دفترداری

5- نظارت بر کلیه امور انجام شه در واحد حسابداری دانشکده و عملکرد همکاران حسابداری

 

نام ونام خانوادگی: مسعود بدرطالعی

عنوان پست: حسابدار امین اموال

تحصیلات: کارشناسی

وظایف و مسئولیتهای امین اموال را می‌توان به شرح ذیل خلاصه نمود:

1)تنظیم فرم حواله اموال و اختصاص شماره به اموال غیر مصرفی (پس از خرید کالا توسط واحد کار پردازی و تنظیم فرم قبض انبار و حواله انبار توسط انبار‌دار و ارجاع توسط واحد کارپردازی به واحد اموال) با توجه به طبقه‌بندی مصوب ابلاغی از طریق وزارت امور اقتصادی و دارایی (فرمهای 1 تا 14)

2) الصاق شماره به اموال خریداری شده و اخذ امضاء از تحویل گیرندگان اموال و در نهایت اخذ امضاء‌های لازم از مقام‌های مجاز

3) تفکیک و توزیع نسخ فرم حواله اموال پس از تکمیل امضاء‌های لازم

4) ثبت مشخصات کالاهای خریداری شده که به آنها شماره اموال الصاق گردیده در دفاتر موضوع فرمهای 14 گانه

5) ثبت مشخصات اموال در سیستم رایانه‌ای با توجه به طبقه اموال

6) تنظیم فرم شماره 16 اموالی (لیست اموال متمرکز در اتاقها و قسمتها)

7) ثبت تغییرات و جابجایی اموال بین واحدها و قسمتها براساس (فرم تکمیل شده نقل و انتقالات داخلی اموال بین واحدها و قسمتها پس از اخذ امضاهای مجاز) و تنظیم فرم شماره 16 اموالی با توجه به تغییرات اعمال شده، و الصاق در قسمت مربوطه

8) رعایت کامل قوانین و مقررات حاکم بر اموال دولتی و مصوبات هیأت وزیران ابلاغی از طریق وزارت امور اقتصادی و دارایی در جهت حفظ و حراست از اموال دولتی

9) تهیه و تنظیم لیست امول اسقاطی در پایان هر سال (با توجه به اعلام لیست اقلام اسقاطی و مستعمل توسط واحد‌ها به امین اموال) و انجام مکاتبات لازم جهت تشکیل کمیسیون تشخیص اموال اسقاط، به منظور تنظیم صورتجلسه و حذف اقلام مورد اشاره از دفاتر اموال.

10) تنظیم پروانه خروج مال از سازمان یا موسسه در مواقع ضروری با توجه به اعلام کتبی واحد درخواست کننده و اخذ امضاهای مجاز، تحویل به واحد درخواست کننده، و ثبت مشخصات اموال خارج شده در دفاتر موضوع فرم 17 اموالی

11) تنظیم گزارش و صورتجلسه حوادث برای اموالی که در اثر سیل، زلزله، سرقت و آتش‌سوزی یا به هر علت دیگری از بین رفته ‌است پس از اعلام کتبی واحد ذیربط و طی مراحل قانونی با توجه به آیین‌نامه‌ها و قوانین و مقررات موضوع آیین‌نامه اموال دولتی، منظور حذف از دفاتر اموال

12) شمارش و کنترل و تأیید لیست اقلام موجود در انبار و تنظیم صورتجلسه اموال در حکم مصرفی جهت ارسال به وزارت امور اقتصادی و دارایی در پایان هر سال مالی

13) تنظیم صورتحسابهای اموال رسیده در فواصل 6 ماهه جهت ارسال به وزارت امور اقتصادی و دارایی

14) تنظیم اسناد و مدارک مربوط به نقل و انتقال اموال اهدایی و ... به ادارات، پس از اخذ مجوز‌های لازم و انجام تشریفات قانونی و ثبت در دفاتر اموال

15) تهیه صورتحسابهای اموال فرستاده پس از نقل و انتقالات اموال جهت وزارت امور اقتصادی و دارایی

16) تحویل و تحول و نگهداری حساب اوراق بهادار، اسناد مالکیت خودروهای متعلق به دستگاه دولتی و همچنین اموال غیر منقول (نظیر ساختمان) و نگهداری سوابق و اسناد مالکیت دارایی‌های نامشهود از قبیل: امتیاز خطوط تلفن و ... و دارایی‌های نامشهود تفکیک بایگانی کلیه اسناد و مدارک مربوط به واحد اموال با توجه به موضوع مکاتبات و اسناد و مدارک مالی دریافت شده توسط واحد اموال
 
 نام و نام خانوادگی : یونس پایدار

تحصیلات : کارشناسی

پست سازمانی : متصدی امور دفتری (حسابدار)

شرح وظایف :

1- نماینده تعهدی : ثبت هزینه ها در نرم افزار روزآمد تعهدی

2- ثبت حقوق و دستمزد در نرم افزار روزآمد تعهدی

3- رابط دانشکده با بانکها و موسسات دولتی (تحویل بیمه ها و چکهای کسور به بانکها و سازمان تامین اجتماعی)

4- صدور چک های حقوقی و کسور

5- تهیه نماینده حقوق و نماینده تعهدی جهت ارائه به معاونت توسعه

 
 نام و نام خانوادگی : ایمان لطافت

لیسانس مدیریت دولتی   پست حسابدار

شرح وظایف :

1- مسئول دریافت و پرداخت : تنظیم لیست های حقوقی و مزایا

2- تنظیم لیست های محرومیت از مطب اعضای هیئت علمی

3- تهیه و تنظیم لیست و نماینده پاداش و ذخیره مرخصی بازنشستگان

4- تهیه و تنظیم لیست و نماینده اسناد ازدواج – فوت

5- ثبت اطلاعات پرسنلی در نرم افزار آذرخش حقوقی

6- تفکیک اسناد بر اساس فصل و برنامه بر مبنای تخصیص

 
 نام و نام خانوادگی : معصومه حقیقی ازگمی

تحصیلات : کارشناسی

پست سازمانی : کارشناس آزمایشگاه (حسابدار)

شرح وظایف :

1- مسئول رسیدگی، بررسی اسناد پرداخت شده و رفع واخواهی

2- تهیه و تنظیم اسناد هزینه های بازار و ثبت تعهدی

3- صدور چکهای اسناد بازار و خودروهای استیجاری

4- ثبت چکهای صادره در دفتر بانک و تهیه صورت حساب و ترازنامه و مغایرت بانکی

5- کد گذاری و تفکیک اسناد پرداخت بر اساس فصل و برنامه بر مبنای تخصیص

 
 نام و نام خانوادگی : زینب یعقوبی ازبرمی

تحصیلات : فوق دیپلم حسابداری

پست سازمانی : حسابدار

شرح وظایف :

1- تهیه و تنظیم لیست اسناد هزینه های جاری (بازار) و قراردادها

2- ثبت اسناد در نرم افزار روزآمد تعهدی

3- نوشتن دفاتر حسابداری (دفتر معین، اعتبارات)

4- تهیه لیست تامین اجتماعی و دارایی (مالیات) و خدمات درمانی و ارائه لیست خدمات درمانی به سازمان مربوطه

5- تهیه و تنظیم حقوق رانندگان استیجاری

6- تفکیک اسناد و بایگانی اسناد حسابداری

 
 نام و نام خانوادگی : احمد رضازاده

تحصیلات : پایان دوره ابتدایی

پست سازمانی : خدمتگزار

شرح وظایف :

1- نماینده تعهدی : رابط حسابداری جهت نقل و انتقال اسناد و لیست ها به داخل اتاقها

2- بردن پوشه لیستها و چکها به واحد ریاست و معاونت دانشکده جهت امضاء

3- فتوکپی مدارک پیوستی اسناد

4- انجام امور خدماتی حسابداری

 
 
 
تاریخ آخرین به روزرسانی : 1396/10/04
 
     
 
 
آمار مراجعات
آمار این صفحه  امروز:   1  دیروز:   0  کل مراجعات:   946