چهارشنبه 13 فروردین 1399
EN
منو
   
     
 
 
بازآموزی کارکنان
فعالیتهای EDO در اجرای برنامه های آموزش مداوم  ویژه همکاران درمان 
ردیفعنوان کارگاهتاریخ برگزاریگروه هدف
1
اختلالات آب و الکترولیت و مراقبت های پرستاری آن96/09/28-29 بیمارستان رازی
2ثبت و مستند سازی در پرستاری96/08/24-25بیمارستان رازی 
3 سمینار ثبت ومستند سازی در پرستاری 96/09/30بیمارستان حشمت
4 سمینار ثبت ومستند سازی در پرستاری 96/12/9
بیمارستان پورسینا 
 5کنترل عفونت بیمارستانی   96/12/17 بیمارستان رازی
تاریخ آخرین به روزرسانی : 1396/10/12