جمعه 22 آذر 1398
EN
منو
   
     
 
 
کمیته امتحانات
چاپ

بسمه تعالی

نکات قابل توجه درامتحانات پایان نیمسال:

1- امتحانات پایان نیمسال توسط کمیته امتحانات دانشکده تحت نظارت معاونت آموزشی دانشکده برگزار می گردد.

 2- امتحانات پایان نیمسال بر طبق تقویم دانشگاهی که از حوزه معاونت آموزشی دانشگاه اعلام می گردد برگزار خواهد شد.

 3- برنامه امتحانات در شروع هر نیمسال جهت اطلاع دانشجویان در سایت دانشگاه و بورد اعلانات آموزش نصب می گردد.

 4- بر طبق ماده 15 آیین نامه آموزشی حضور دانشجو در تمام جلسات مربوط به هر درس الزامی است و ساعات غیبت دانشجو در دروس نظری از  17/4 مجموع ساعات آن درس نباید تجاوز کند. در غیر اینصورت نمره دانشجو در آن درس صفر محسوب می شود- غیبت در جلسات درس تا سقف مشخص شده در ماده 15 ، در صورتی مجاز خواهد بود که با ارائه مدارک مستند و تشخیص استاد مربوطه موجه شناخته شود. نحوه برخورد با غیبت دانشجو( موجه یا غیر موجه) بر عهده استاد و با تایید دانشکده خو اهد بود لذا کمیته امتحانات وضعیت حضور دانشجو در کلاس و اجازه شرکت در امتحان را از اساتید مربوطه استعلام می نماید.

 5- برگزاری امتحانات راس ساعت اعلام شده در برنامه ( ساعت 8/30 و یا 10/30 و 13) شروع میگردد. لذا دانشجویان محترم می بایست حداقل نیم ساعت قبل از شروع امتحانات در محل دانشکده حضور داشته باشند.

 6- همراه داشتن کارت ورود به جلسه امتحان و کارت شناسایی عکس دار الزامی است(دانشجو می تواند بعد از انجام ارزشیابی اساتید کارت ورود به جلسه را از سامانه سما دریافت نماید).

 7- همراه داشتن کتاب ، جزوه و کیف در جلسه امتحان تخلف محسوب میگردد.

 8- از آوردن تلفن همراه در جلسه خودداری فرمائید.

 9- استفاده از موبایل بجای ماشین حساب در امتحان دروسی که نیاز به ماشین حساب دارد مجاز نمی باشد.

 10- نتایج امتحانات توسط اساتید مربوطه در سامانه اتوماسیون آموزشی(سما) درج می گردد. اعتراض به نمره امتحانی حداکثر سه روز بعد از تاریخ ورود نمرات از طریق سما امکان پذیر است.

 11- طبق ماده 16 آیین نامه آموزشی غیبت غیر موجه در امتحان به منزله نمره صفر در آن درس بوده و غیبت موجه در امتحان هر درس موجب حذف واحد درسی می گردد مستندات ارائه شده توسط دانشجو جهت تشخیص موجه بودن غیبت به شورای آموزشی دانشگاه ارجاع داده خواهد شد.

 12- در صورت بیماری، با توجه به مصوبه شورای آموزشی دانشگاه مورخ 88/3/31 دانشجو باید حداکثر 3 روز بعد از تاریخ امتحان گواهی استعلاجی خود را به اداره آموزش دانشکده تحویل نمایند. سپس گواهی مربوطه در کمیسیون پزشکی دانشگاه بررسی شده و طی فرم ذیل جهت طرح در شورای آموزشی دانشگاه به حوزه محترم مدیریت امور آموزشی ارسال می گردد.

 آیین نامه ها

آیین نامه کمیته آزمون های علوم پزشکی دانشگاه

تاریخ آخرین به روزرسانی : 1397/12/25
 
     
 
 
آمار مراجعات
آمار این صفحه  امروز:   1  دیروز:   1  کل مراجعات:   5596