یکشنبه 30 دی 1397
EN
منو
 
 
 
احبار تحصیلات تکمیلی
چاپ
به اطلاع دانشجویان دکتری پرستاری دانشکده می رساند که طبق مصوبه شورای برنامه ریزی دکتری دانشکده مورخه 97/1/21 امتحان جامع در ترم چهارم برگزار می گردد.
تاریخ آخرین به روزرسانی : 1397/01/29
 
به اطلاع دانشجویان دکتری پرستاری دانشکده می رساند، مطابق با مصوبه شواری برنامه ریزی دکتری دانشکده مورخه 97/1/21 دفاع از عنوان رساله دکتری در ترم سوم الزامی است.
تاریخ آخرین به روزرسانی : 1397/01/29