سه شنبه 1 مرداد 1398
EN
منو
   
     
 
 
احبار تحصیلات تکمیلی
چاپ

1به اطلاع دانشجویان دکتری پرستاری ورودی مهر 1396، دانشکده می رساند ، مطابق با مصوبه شورای تحصیلات تکمیلی دانشکده مورخه 6/9/1397 امتحان جامع طی 3 روز(2روز امتحان کتبی،1روز مصاحبه) دراردیبهشت ماه سال 1398 برگزارمی گردد. کسب نمره قبولی کلیه دروس طی 3ترم دوره آموزشی ودارابودن نمره زبان شرط شرکت در آزمون جامع می باشد.

موادامتحانی:

1-روش شناسی و نقد پژوهش های کمی و کیفی ،ترکیبی و ابزارسازی

2-تئوری پردازی در پرستاری

3-مدیریت و رهبری در پرستاری

4-نظام ها و برنامه های آموزشی درپرستاری

تاریخ آخرین به روزرسانی : 1397/11/03
به اطلاع دانشجویان دکتری پرستاری دانشکده می رساند که طبق مصوبه شورای برنامه ریزی دکتری دانشکده مورخه 97/1/21 امتحان جامع در ترم چهارم برگزار می گردد.
تاریخ آخرین به روزرسانی : 1397/11/03
 
به اطلاع دانشجویان دکتری پرستاری دانشکده می رساند، مطابق با مصوبه شواری برنامه ریزی دکتری دانشکده مورخه 97/1/21 دفاع از عنوان رساله دکتری در ترم سوم الزامی است.
تاریخ آخرین به روزرسانی : 1397/01/29