دومین کنگره بین المللی مداخلات پیچیده قلبی ،و دهمین کنگره بین المللی قلب و عروق خاورمیانه

دومین کنگره بین المللی مداخلات پیچیده قلبی ،و دهمین کنگره بین المللی قلب و عروق خاورمیانه
30 فروردین ماه لغایت 1 اردیبهشت 1396
14 لغایت 16 اذر ماه 1396
شیراز دانشگاه علوم پزشکی
کلمات کلیدی :
نویسنده :
تاریخ انتشار : 1395/11/03
فایل های پیوست