دوشنبه 1 بهمن 1397
EN
منو
 
 
 
اعضای گروه
چاپ

Head of the Department

Photo

Name

Education

Contact Information

cv

 

 

دکتر مروارید قصاب شیرازی

Dr,Shirazi

 
Cv

ORCID

Google Scholar

Scopus

Faculty Members

Photo

Name

Education

Contact Information

cv

دکتر فاطمه جعفرزاده کنارسری

Dr. Jafarzadeh-Kenarsari, Fatemeh

استادیار

دکترای تخصصی (PhD) بهداشت باروری

Email:Jafarzadehh78@yahoo.com

Cv

ORCID

Google Scholar

Scopus

 

دکتر مژگان نظری

Dr. Mojgan Nazari

 

Email:

Cv

ORCID

Google Scholar

Scopus

 

Shaigan, Hoorieh

 

کارشناس ارشد آموزش مامایی

 

Email:h_shaigan@yahoo.com

Cv

ORCID

Google Scholar

Scopus

خانم فیروزه فیروزچیان

Ms Firoozehchian, Firoozeh

کارشناس ارشد آموزش مامایی

M.Sc:midwifery

Email:fparsa11@yahoo.com

Cv

ORCID

Google Scholar

Scopus

 

کبری ابوذری گزافرودی

Abouzari Gazafroodi, Kobra

کارشناس ارشد بهداشت مادر و کودک

Email:kaboozari@yahoo.com

Cv

ORCID

Google Scholar

Scopus

 

خانم سهیلا مجیدی

Soheila Majidi

کارشناس ارشد آموزش مامایی

M.Sc:midwifery

Email:smajidi50@gmail.com

Email:smajidi@gums.ac.ir

Email:smajidi56@yahoo.ca

Cv

ORCID

Google Scholar

Scopus

تاریخ آخرین به روزرسانی : 1397/10/05
 
     
 
 
آمار مراجعات
آمار این صفحه  امروز:   1  دیروز:   1  کل مراجعات:   1505