دوشنبه 1 بهمن 1397
EN
منو
 
 
 
اعضای گروه
چاپ

Head of the Department

Photo

Name

Education

Contact Information

cv


دکتر پرند پورقانع

Dr. Pourghane, Parand

B.Sc.:Nursing

M.Sc.:Nursing education(Medical-Surgical)

PhD:Nursing Education(Cardiac rehabilitation)

استادیار

دکتری تخصصی آموزش پرستاری(توانبخشی قلبی)

Cv

ORCID

Google Scholar

Scopus

Faculty Members

Photo

Name

Education

Contact Information

cv


دکتر یاسمن یعقوبی

Dr Yasaman Yaghoubi

دکترای تخصصی (PhD) مدیریت

آموزشی با پایه اتاق عمل

Email: yasamanyaghobi@yahoo.com

cv

 

دکتر آذر درویش پور

Dr Azar Darvishpour

B.Sc.: Nursing

M.Sc.: Nursing

PhD: Nursing

Email: darvishpour_a@yahoo.co

darvishpour@gums.ac.ir

Cv

ORCID

Google Scholar

Scopus

دکتر محمد اسماعیل پوربندبنی

Dr. Esmaeilpour Bandboni, Mohammad

PhD in Nursing

Email: m_esmaeilpour@gums.ac.ir

esmaeilmmm@yahoo.com

Esmaeil2009@hotmail.com

Cv

ORCID

Google Scholar

Scopus

دکتر فرشته بشارتی

Dr.Fereshteh,Besharati
دکترای آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت

B.SC: Midwifery

M.SC: Health Education

PhD: Health Education &Health promotion

Email: fereshteh.besharati@yahoo.com

F.besharati@gums.ac.ir

Cv

ORCID

Google Scholar

Scopus


رویا منصور قناعی

Roya Mansour-Ghanaei

B.Sc.: Nursing

M.Sc.: Nursing Education

PhD: student of PHD by research

Email: rmghanaei@gmail.com

r_ghanaei@gums.ac.ir

Cv

ORCID

Google Scholar

Scopus

زهره سلملیان

Salmalian, Z

B.Sc.: Nursing

M.Sc.: Health Education

کارشناسی ارشد پرستاری بهداشت جامعه

Email: salmalian2009@gmail.com

Cv

ORCID

Google Scholar

Scopus

علیرضا شعوری بیدگلی

Alireza Shouri Bidgoli

 

Email:bidgoli9930@gmail.com

cv

ORCID

Google Scholar

Scopus

آیدین بدن آرا

IDIN BADANARA

کارشناسی ارشد اموزش پرستاری داخلی جراحی (کارشناسی بیهوشی)

مربی و عضو محترم هیات علمی

 

cv

ORCID

Google Scholar

Scopus

 
محمد بابائی پور دیوشلی
Mohammad Babaei
 
 
 
مربی مدیریت پرستاری
 

cv

ORCID

Google Scholar

Scopus

تاریخ آخرین به روزرسانی : 1397/10/12
 
     
 
 
آمار مراجعات
آمار این صفحه  امروز:   2  دیروز:   1  کل مراجعات:   1257