سه شنبه 25 تیر 1398
EN
منو
 
 
 
معرفی معاون
چاپ
 
دکتر پرند پورقانع
 
دکتری تخصصی آموزش پرستاری(توانبخشی قلبی)
 
دانشیار
 

Cv

ORCID

Google Scholar

Scopus

 

شرح وظایف معاون آموزشی دانشکده

اجرای آئین نامه ها و مقررات آموزشی مصوب

تهیه و تنظیم برنامه های آموزشی با همکاری گروههای آموزشی

پیگیری برنامه های آموزشی مداوم از طریق برگزاری کارگاه ها ، ژورنال کلاب و کنفرانس برای مربیان و اعضای هیئت علمی و دانشجویان

ارزشیابی عملکرد آموزشی سالیانه اعضای هیات علمی و کادر آموزشی دانشکده به منظور ارتقاء کیفیت فعالیت آنها

نظارت بر اجرای برنامه های آموزشی گروهها و کوشش در جهت حل مشکلات آموزشی آنها

نظارت بر کلیه فعالیتهای آموزشی دانشجویان

رسیدگی به مشکلات و نیازهای درسی دانشجویان و درخواست های نقل و انتقال

پیگیری امور خدمات آموزشی ( ثبت نام ، حضور و غیاب ، ریز نمرات ، فارغ التحصیلی وغیره )

پیگیری امور مشاوره دانشجویی

ارزیابی فعالیتهای آموزشی دانشجویان

رسیدگی به تخلفات آموزشی دانشجویان از طریق کمیته انضباطی

نظارت بر امر تهیه مقدمات و برنامه ریزیهای مربوط به امتحانات و سایر دوره های آموزشی

نظارت بر کلیه امور مربوط به انتشارات و تهیه و تنظیم جزوات درسی

نظارت بر حسن اجرای مقررات و ضوابط آموزشی دانشگاهی در دانشکده

برگزاری جلسات مستمر با دانشجویان رشته های مختلف جهت رسیدگی به امور آموزش و تحصیلی آنان

برنامه ریزی و تنظیم خط مشی و روشهای اجرائی لازم جهت اجرای مصوبات شورایآموزشی دانشگاه

ایجاد ارتباط و هماهنگی با مدیران ذیربط حوزه معاونت آموزشی دانشگاه جهتاجرای مقررات و دستورالعمل های آموزشی مصوب

ایجاد ارتباط وهماهنگی با مدیریت آموزشی دانشگاه جهت اجرای ضوابط ومقررات مربوطه

شرکت در جلسات شورای آموزشی دانشگاه و انعکاس نتایج آن در دانشکده

تهیه و تنظیم سیاستهای آموزشی دانشکده و ارائه آن به رئیس دانشکده

تهیه گزارشهای لازم از کارهای انجام یافته جهت ارائه به ریاست دانشکده

انجام امور دانشکده و صدور دستورات لازم در غیاب رئیس دانشکده، برابر اختیارات تفویضی

تشکیل منظم جلسات شورای آموزشی به منظور بررسی مشکلات آموزشی و ارائه راه حل

نظارت بر کار کارکنان تحت سرپرستی و راهنمایی آنان در انجام کارهای محوله

نظارت بر انجام کارهای اداری و انجام سایر کارهای مربوطه برابر مقررات

اقدام در جهت برآورد نیازهای اداری، آموزشی و خدماتی دانشکده و تأمین آنها

شرکت در جلسات و نشست های گوناگون مرتبط

شرکت در شورای مدیران بیمارستانها جهت بحث و بررسی مشکلات بالینی

تاریخ آخرین به روزرسانی : 1398/04/16
 
     
 
 
آمار مراجعات
آمار این صفحه  امروز:   1  دیروز:   3  کل مراجعات:   3632