دوشنبه 1 بهمن 1397
EN
منو
 
 
 
اساتید مشاور
چاپ

 

اسامی  اساتید مشاور و دانشجویان تحت راهنمایی رشته های  پرستاری-مامایی و پیراپزشکی  و کارشناسی ارشد در سال تحصیلی   اول 98-97

 

جناب آقای دکتر محمود عابدین زاده  : مسئول اساتید مشاور

 
 

رشته

استاد مشاور

ورودی

استاد مشاور

ورودی

پرستاری

خانم رویا منصورقناعی

941

خانم دکتر درویش پور

951

خانم دکتر پور قانع-دکتر بشارتی

                     961

آقای دکتر محمد اسماعیل پور             

971

مامایی

خانم فیروزه فیروزه چیان

922

خانم دکتر شیرازی

942

خانم کبری ابوذری

932

خانم حوریه شایگان

952

خانم سهیلا مجیدی

962

اتاق عمل

آقای محمد بابایی پور

941

آقای دکتر محمد تقی رضوی طوسی

951

خانم فرزانه بشارتی

952

آقای دکتر مهریار حبیبی رودکنار

961

آقای بابایی پور

ناپیوسته /962

دکتر لیلا خلج         

971

هوشبری

خانم دکتر محمدی

پیوسته/932

آقای شعوری

پیوسته/952

آقای دکتر پرویزی

پیوسته/942

آقای بدن آرا

962 پیوسته

 

 

 

 

رادیولوژی

خانم فرشته محمدی

932

آقای دکتر ایمان علیزاده

942

آقای دکتر مولادوست

952

 

 

آقای دکتر ابراهیمی نیا

پیوسته962

 

 

علوم آزمایشگاهی

آقای دکتر محمودی

 

 پیوسته 941

آقای دکتر ایرج نیکوکار

پیوسته/971

آقای دکتر ابراهیمی

پیوسته 951

آقای دکتر مسعود حمیدی

 ناپیوسته 952

آقای دکتر خانکی

961

آقای دکتر مسعود حمیدی

ناپیوسته /961

کارشناسی ارشد
 زیست فناور ی پزشکی

آقای دکتر ابراهیمی

941

آقای دکتر حمیدی

961

آقای دکتر مهریار حبیبی

951

آقای دکتر مهریار حبیبی

971

کارشناسی ارشد پرستاری سالمندی

خانم دکتر درویش پور

941

خانم دکتر پور قانع

961

خانم دکتر پور قانع

951

خانم دکتر پورقانع

971

تاریخ آخرین به روزرسانی : 1397/06/18
 
     
 
 
آمار مراجعات
آمار این صفحه  امروز:   2  دیروز:   0  کل مراجعات:   2281