شنبه 29 دی 1397
EN
منو
 
 
 
جلسات و صورتجلسات
چاپ
 

5/2/97

جلسه روز استاد

 

صورتجلسه

17/2/97

جلسه روزدر دفترمعاونت آموزشی با حضورریاست ، معاون آموزشی دانشکده ، مدیران گروه ومدیر EDO  

 

صورتجلسه

23/3/97

جلسه هم اندیشی مورخ تبادل نظر وبررسی فعالیتهای مسئولین حیطه های EDO

صورتجلسه

 

 

 
 
 
تاریخ آخرین به روزرسانی : 1397/07/17