شنبه 2 تیر 1397
EN
منو
 
 
 
اعضای گروه
چاپ

Head of the Department

Photo

Name

Education

Contact Information

cv

 

خانم حوریه شایگان

Shaigan, Hoorieh

کارشناس ارشد آموزش مامایی

Email:h_shaigan@yahoo.com

Cv

ORCID

Google Scholar

Scopus

Faculty Members

Photo

Name

Education

Contact Information

cv

دکتر فاطمه جعفرزاده کنارسری

Dr. Jafarzadeh-Kenarsari, Fatemeh

استادیار

دکترای تخصصی (PhD) بهداشت باروری

Email:Jafarzadehh78@yahoo.com

Cv

ORCID

Google Scholar

Scopus

 

دکتر مژگان نظری

Dr. Mojgan Nazari

 

Email:

Cv

ORCID

Google Scholar

Scopus

 

دکتر شیرازی

Dr,Shirazi

 

Email:

Cv

ORCID

Google Scholar

Scopus

خانم فیروزه فیروزچیان

Ms Firoozehchian, Firoozeh

کارشناس ارشد آموزش مامایی

M.Sc:midwifery

Email:fparsa11@yahoo.com

Cv

ORCID

Google Scholar

Scopus

 

کبری ابوذری گزافرودی

Abouzari Gazafroodi, Kobra

کارشناس ارشد بهداشت مادر و کودک

Email:kaboozari@yahoo.com

Cv

ORCID

Google Scholar

Scopus

 

خانم سهیلا مجیدی

Soheila Majidi

کارشناس ارشد آموزش مامایی

M.Sc:midwifery

Email:smajidi50@gmail.com

Email:smajidi@gums.ac.ir

Email:smajidi56@yahoo.ca

Cv

ORCID

Google Scholar

Scopus


متین السادات اسماعیل زاده

Matin sadat esmaeilzadeh

M.Sc:midwifery

کارشناس ارشد مامایی

Email:ms.esmailzade@gmail.com

Cv

ORCID

Google Scholar

Scopus

شیوا پور علی رودبنه

Shiva Pourali Roudbaneh

M.Sc.:midwifery

کارشناس ارشد مامایی

Email: shiva.pourali@yahoo.com

Cv

ORCID

Google Scholar

Scopus

تاریخ آخرین به روزرسانی : 1396/07/17
 
     
 
 
آمار مراجعات
آمار این صفحه  امروز:   3  دیروز:   2  کل مراجعات:   1247