پنجشنبه 31 خرداد 1397
EN
منو
 
 
 
اعضای گروه
چاپ

Head of the Department

Photo

Name

Education

Contact Information

cv


دکتر پرند پورقانع

Dr. Pourghane, Parand

B.Sc.:Nursing

M.Sc.:Nursing education(Medical-Surgical)

PhD:Nursing Education(Cardiac rehabilitation)

استادیار

دکتری تخصصی آموزش پرستاری(توانبخشی قلبی)

Email: p.pourghane@yahoo.com

Cv

ORCID

Google Scholar

Scopus

Faculty Members

Photo

Name

Education

Contact Information

cv


دکتر یاسمن یعقوبی

Dr Yasaman Yaghoubi

دکترای تخصصی (PhD) مدیریت

آموزشی با پایه اتاق عمل

Email: yasamanyaghobi@yahoo.com

cv

 

دکتر آذر درویش پور

Dr Azar Darvishpour

B.Sc.: Nursing

M.Sc.: Nursing

PhD: Nursing

Email: darvishpour_a@yahoo.co

darvishpour@gums.ac.ir

Cv

ORCID

Google Scholar

Scopus

دکتر محمد اسماعیل پوربندبنی

Dr. Esmaeilpour Bandboni, Mohammad

PhD in Nursing

Email: m_esmaeilpour@gums.ac.ir

esmaeilmmm@yahoo.com

Esmaeil2009@hotmail.com

Cv

ORCID

Google Scholar

Scopus


رویا منصور قناعی

Roya Mansour-Ghanaei

B.Sc.: Nursing

M.Sc.: Nursing Education

PhD: student of PHD by research

Email: rmghanaei@gmail.com

r_ghanaei@gums.ac.ir

Cv

ORCID

Google Scholar

Scopus

 

خانم هما مصفاخمامی

Mrs Mosaffay Khomami, Homa

B.Sc.: Nursing

M.Sc.: Health Education

PhD:Health System Study

کارشناس ارشد پرستاری بهداشت
دانشجوی دکترای بهداشت

Email: mosaffa_222@yahoo.com

Cv

ORCID

Google Scholar

Scopus

 

خانم فاطمه حیدری

Hydari, F

کارشناسی ارشد مدیریت پرستاری

Email: fhydari@yahoo.co.uk

Cv

ORCID

Google Scholar

Scopus

خانم زهره سلملیان

Salmalian, Z

B.Sc.: Nursing

M.Sc.: Health Education

کارشناسی ارشد پرستاری بهداشت جامعه

Email: salmalian2009@gmail.com

Cv

 
 
 
 
 

کوکب بابایی

Kokab Babayi

کارشناس پرستاری

Email:kokabbabaee@yahoo.com

cv

تاریخ آخرین به روزرسانی : 1396/09/14
 
     
 
 
آمار مراجعات
آمار این صفحه  امروز:   1  دیروز:   3  کل مراجعات:   901