سه شنبه 3 اسفند 1395
EN
منو
 
 
 
اعضای مرکز تحقیقات زیست فناوری پزشکی
چاپ

اعضا

 

مسئول مرکز: دکتر کورش خانکی - استادیار - دکتری تخصصی بیوشیمی بالینی

مسئول اجرائی مرکز : علی علمی – کارشناس آزمایشگاه- کارشناس ارشد بیوتکنولوژی

 

کمیته پژوهشی:

دکتر ایرج نیکوکار: دانشیار - دکتری تخصصی میکروب شناسی پزشکی

دکتر کورش خانکی - استادیار - دکتری تخصصی بیوشیمی بالینی

دکتر محمد اسماعیل پور - استادیار - دکتری تخصصی پرستاری

دکتر محمود عابدین زاده - دانشیار – دکتری تخصصی فیزیولوژی

یوسف قاسمی - مربی- کارشناس ارشد ویروس شناسی پزشکی

محمود خسروی - مربی - کارشناس ارشد هماتولوژی

افشین ونک عراقیان - کارشناس ارشد میکروبیولوژی

کادر آموزشی و پژوهشی غیر هیأت علمی مرکز:

مجتبی فرحبخش - کارشناسی علوم آزمایشگاهی

 تاریخ آخرین به روزرسانی : 1395/01/25
 
     
 
 
آمار مراجعات
آمار این صفحه  امروز:   2  دیروز:   1  کل مراجعات:   567