دوشنبه 30 مرداد 1396
EN
منو
 
 
 
برنامه شورای آموزشی دانشکده

برنامه جلسات شورای آموزشی دانشکده پرستاری و مامایی- پیراپزشکی لنگرود در سال تحصیلی 96-95

ردیف

روز

تاریخ

ساعت

جلسه

1

چهارشنبه

14/07/95

12

شورای آموزشی

2

چهارشنبه

28/07/95

12

شورای آموزشی

3

چهارشنبه

12/08/95

12

شورای آموزشی

4

چهارشنبه

26/08/95

12

شورای آموزشی

5

چهارشنبه

24/09/95

12

شورای آموزشی

6

چهارشنبه

08/10/95

12

شورای آموزشی

7

چهارشنبه

22/10/95

12

شورای آموزشی

8

چهارشنبه

06/11/95

12

شورای آموزشی

9

چهارشنبه

20/11/95

12

شورای آموزشی

10

چهارشنبه

04/12/95

12

شورای آموزشی

11

چهارشنبه

18/12/95

12

شورای آموزشی

12

چهارشنبه

23/01/96

12

شورای آموزشی

13

چهارشنبه

06/02/96

12

شورای آموزشی

14

چهارشنبه

20/02/96

12

شورای آموزشی

15

چهارشنبه

03/03/96

12

شورای آموزشی

16

چهارشنبه

17/03/96

12

شورای آموزشی

17

چهارشنبه

31/03/96

12

شورای آموزشی

تاریخ آخرین به روزرسانی : 1395/07/05
 
     
 
 
آمار مراجعات
آمار این صفحه  امروز:   1  دیروز:   0  کل مراجعات:   1151