دوشنبه 30 مرداد 1396
EN
منو
 
 
 
برنامه شورای آموزشی دانشگاه

تقویم سالانه برگزاری شوراهای حوزه معاونت آموزشی دانشگاه (سال 1395)

ردیف

تاریخ

روز

ساعت

نام شورای برگزاری

1

25/1/95

چهارشنبه

8 صبح

شورای آموزشی

2

15/2/95

چهارشنبه

8 صبح

شورای کمیسیون بررسی موارد خاص

3

29/2/95

چهارشنبه

8 صبح

شورای آموزشی

4

26/3/95

چهارشنبه

8 صبح

شورای آموزشی

5

23/4/95

چهارشنبه

8 صبح

شورای نقل و انتقال و میهمانی به سایر دانشگاه ها (خروجی)

6

30/4/95

چهارشنبه

8 صبح

شورای آموزشی

7

27/5/95

چهارشنبه

8 صبح

شورای آموزشی

8

3/6/95

چهارشنبه

8 صبح

شورای نقل و انتقال و میهمانی دانشجویان از سایر دانشگاه ها (ورودی)

9

10/6/95

چهارشنبه

8 صبح

شورای کمیسیون بررسی موارد خاص

10

31/6/95

چهارشنبه

8 صبح

شورای آموزشی

11

28/7/95

چهارشنبه

8 صبح

شورای آموزشی

12

26/8/95

چهارشنبه

8 صبح

شورای آموزشی

13

17/9/95

چهارشنبه

8 صبح

شورای نقل و انتقال و میهمانی دانشجویان به سایر دانشگاه ها (خروجی)

14

24/9/95

چهارشنبه

8 صبح

شورای آموزشی

15

29/10/95

چهارشنبه

8 صبح

شورای آموزشی

16

6/11/95

چهارشنبه

8 صبح

شورای نقل و انتقال و میهمانی دانشجویان از سایر دانشگاه ها (ورودی)

17

27/11/95

چهارشنبه

8 صبح

شورای آموزشی

18

4/12/95

چهارشنبه

8 صبح

شورای کمیسیون بررسی موارد خاص

19

25/12/95

چهارشنبه

8 صبح

شورای آموزشی

*در صورت تغییر احتمالی تاریخها، مراتب حداکثر تا یک هفته قبل اعلام خواهد شد.

*ارسال نامه های مربوط به مشکلات دانشجویان تا یک هفته قبل از تاریخ برگزاری شوراها الزامی است.

تاریخ آخرین به روزرسانی : 1395/11/06
 
     
 
 
آمار مراجعات
آمار این صفحه  امروز:   1  دیروز:   0  کل مراجعات:   1097