چهارشنبه 1 شهریور 1396
EN
منو
 
 
 
شورای آموزشی
چاپ

اعضاء محترم شورای آموزشی دانشکده

آقای دکتر ایرج نیکوکار ریاست دانشکده پرستاری و مامایی- پیراپزشکی شرق گیلان

2-آقای دکتر مجید پور شیخیان معاونت آموزشی

آقای دکتر محمد اسماعیل پور معاونت تحقیقات و فناوری

دکتر مهریار حبیبی رودکنار دانشیار و عضو محترم هیأت علمی

5- خانم دکتر پرند پورقانع استادیار ، مدیر گروه پرستاری

6 ـ خانم حوریه شایگان مدیر گروه مامایی

7- آقای دکتر مسعود حمیدی استادیار و عضو هیئت علمی

8- جناب آقای بابایی پور مربی و عضو هیئت علمی

9- آقای دکتر محمود عابدین زاده دانشیار و عضو هیئت علمی

10- خانم دکتر آذر درویش پور استادیار و عضو هیئت علمی

11- سرکار خانم طاهره محمدی کارشناس آموزش

تاریخ آخرین به روزرسانی : 1395/10/15
 
     
 
 
آمار مراجعات
آمار این صفحه  امروز:   4  دیروز:   1  کل مراجعات:   1519