سه شنبه 1 خرداد 1397
EN
منو
 
 
 
شورای آموزشی
چاپ

اعضاء محترم شورای آموزشی دانشکده

 

1ـ آقای دکتر ایرج نیکوکار                                            ریاست دانشکده پرستاری و مامایی- پیراپزشکی شرق گیلان

2-آقای دکتر مجید پور شیخیان                                     معاونت آموزشی                                     

3ـ  آقای دکتر محمد اسماعیل پور                                معاونت  تحقیقات و فناوری    

دکتر مهریار حبیبی رودکنار                                    استاد و عضو محترم هیأت علمی

 

5- خانم دکتر پرند پورقانع                                            استادیار ،  مدیر گروه پرستاری

6 ـ  خانم حوریه شایگان                                              مدیر گروه مامایی

7- آقای دکتر مسعود حمیدی                                    استادیار و عضو هیئت علمی

8-  آقای دکتر ایمان علیزاده                                         استادیار و عضو هیئت علمی

9- آقای دکتر محمود عابدین زاده                               دانشیار و مدیرگروه اتاق عمل و هوشبری

10- خانم دکتر آذر درویش پور                                           استادیار و عضو هیئت علمی

11-دکتر آمنه محمدی روشنده                                  دانشیار و عضو هیئت علمی
 

12- آقای سید احسان فلاح                               کارشناس آموزش

تاریخ آخرین به روزرسانی : 1396/08/23
 
     
 
 
آمار مراجعات
آمار این صفحه  امروز:   0  دیروز:   0  کل مراجعات:   1806