سه شنبه 31 مرداد 1396
EN
منو
 
 
 
اساتید مشاور
چاپ

جناب آقای دکتر محمود عابدین زاده  : مسئول اساتید مشاور

رشته

استاد مشاور

ورودی

استاد مشاور

ورودی

پرستاری

خانم بابایی

921

خانم قناعی

941

آقای دکتر اسماعیل پور

931

خانم دکتر درویش پور

951

مامایی

خانم فیروزه چیان

922

خانم دکتر جعفر زاده

942

خانم ابوذری

932

خانم شایگان

952

اتاق عمل

خانم منصور قناعی

921

آقای بابایی پور

942

خانم حیدری

931

آقای دکتر رضوی طوسی

951

خانم سلملیان

941

سرکار خانم هما مصفا

ناپیوسته/952

هوشبری

خانم دکتر پور قانع

922

خانم رجب پور

952

آقای دکتر عابدین زاده

932

آقای دکتر پرویزی

ناپیوسته/941

آقای دکتر پرویزی

942

خانم بابایی

ناپیوسته/951

خانم رجب پور

952

 

 

رادیولوژی

آقای دکتر ابراهیمی نیا

922

خانم علی نژاد

ناپیوسته /941

آقای ابوالقاسمی

932

آقای ابوالقاسمی

ناپیوسته/951

خانم علی نژاد

942

 

 

آقای دکتر مولادوست

952

 

 

علوم آزمایشگاهی

آقای دکتر خانکی

921

 

 

خانم دکترکبیری

931

آقای دکتر محمودی

ناپیوسته/942

آقای دکتر محمودی

941

آقای دکتر حمیدی

ناپیوسته/952

آقای دکتر ابراهیمی

951

 

 

کارشناسی ارشد
 زیست فناور ی پزشکی

آقای دکتر حمیدی

931

آقای دکتر ابراهیمی

951

آقای دکتر مهریار حبیبی

941

 

 

کارشناسی ارشد پرستاری سالمندی

خانم دکتر پور قانع

931

خانم دکتر پور قانع

951

خانم دکتر درویش پور

941

 

 

 

 

 

 

 

 

تاریخ آخرین به روزرسانی : 1396/02/10
 
     
 
 
آمار مراجعات
آمار این صفحه  امروز:   2  دیروز:   1  کل مراجعات:   1802