شنبه 5 خرداد 1397
EN
منو
 
 
 
اساتید مشاور
چاپ

 

اسامی  اساتید مشاور و دانشجویان تحت راهنمایی رشته های  پرستاری-مامایی و پیراپزشکی  و کارشناسی ارشد در سال تحصیلی   دوم 97-96

 

جناب آقای دکتر محمود عابدین زاده  : مسئول اساتید مشاور

 
 

ردیف

نام استاد

گروه مشاوره

گروه

1

2

3

4

آقای دکتر محمد اسماعیل پور

خانم رویا منصور قناعی

خانم دکتر آذر درویش پور

خانم کوکب بابایی

پرستاری 931

پرستاری 941

پرستار ی 951 ارشد سالمندی 941

پرستاری 961

 

پرستاری

5

6

7

8

9

خانم فیروزه فیروزچیان

خانم کبری ابوذری

خانم دکترشیرازی

خانم حوریه شایگان

خانم سهیلا مجیدی

مامایی 922

مامایی 932

مامایی 942

مامایی 952

مامایی 962

 

مامایی

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

خانم دکتر پرند پورقانع

آقای علی گل زارع

آقای علی شعوری

آقای دکتر محمدتقی رضوی

آقای دکتر مهریار حبیبی

خانم دکتر فرزانه بشارتی

آقای محمد بابایی پور

خانم دکتر آمنه محمدی روشنده

آقای دکتر آرمان پرویزی

آقای آیدین بدن آراء

اتاق عمل 931

اتاق عمل 941

هوشبری 942

اتاق عمل 951

اتاق عمل 961 ارشد بیوتک 941

اتاق عمل ن پ952

اتاق عمل ن پ962

هوشبری پ 932

هوشبری پ 942

هوشبری پ962

 

هوشبری و

اتاق عمل

20

21

22

23

آقای دکتر علی ابراهیمی نیا

آقای دکتر حسن مولادوست

آقای دکتر ایمان علیزاده

خانم فرشته محمدی

رادیولوژی 962

رادیولوژی 952

رادیولوژی 942

رادیولوژی پ 932 ن پ 951

 

رادیولوژی

24

25

26

27

28

29

خانم دکتر آزاده کبیری

آقای دکتر محمدرضا محمودی

آقای دکتر عمار ابراهیمی

آقای دکتر کوروش خانکی

آقای دکتر ایرج نیکوکار

آقای دکتر مسعود حمیدی

علوم آزپ 931

علوم آزپ 941

علوم آزپ 951 ارشد 951

علوم آزپ 961

علوم آزپ ن پ961

علوم آزپ ن پ952 ارشد961

 

علوم آزمایشگاهی

30

خانم دکتر پورقانع

ارشد سالمندی961 و 951

 

سالمندی

تاریخ آخرین به روزرسانی : 1397/01/22
 
     
 
 
آمار مراجعات
آمار این صفحه  امروز:   1  دیروز:   1  کل مراجعات:   2166