شنبه 9 اردیبهشت 1396
EN
منو
 
 
 
اساتید مشاور
چاپ

آقای دکتر محمودعابدین زاده: مسئول اساتید مشاور

 

رشته

استاد مشاور

ورودی

استاد مشاور

ورودی

پرستاری

خانم بابایی

921

خانم قناعی

941    

آقای دکتر اسماعیل پور

931

خانم دکتر درویش پور

951

مامایی

خانم مجیدی

912

خانم دکتر جعفر زاده

942

خانم فیروزه چیان

922

خانم شایگان

952

خانم ابوذری

932

 

 

اتاق عمل

خانم منصور قناعی

921

خانم مصفا

ناپیوسته/932

خانم حیدری

931

آقای بابایی پور

942

خانم سلملیان

941

آقای دکتر عابدین زاده

ناپیوسته/952

آقای دکتر رضوی طوسی

951

 

 

هوشبری

خانم رجب پور

912

خانم رجب پور

952

خانم دکتر پور قانع

922

آقای دکتر پرویزی

ناپیوسته/941

آقای دکتر عابدین زاده

932

خانم بابایی

ناپیوسته/951

آقای دکتر پرویزی

942

 

 

رادیولوژی

آقای دکتر مولادوست

912

آقای دکتر مولادوست

952

آقای دکتر ابراهیمی نیا

922

خانم علی نژاد

ناپیوسته /941

آقای ابوالقاسمی

932

آقای ابوالقاسمی

ناپیوسته/951

خانم علی نژاد

942

 

 

علوم آزمایشگاهی

آقای دکتر خانکی

921

آقای دکتر حمیدی

ناپیوسته/932

خانم دکترکبیری

931

آقای دکتر محمودی

ناپیوسته/942

آقای دکتر محمودی

941

آقای دکتر حمیدی

ناپیوسته/952

آقای دکتر ابراهیمی

951

 

 

کارشناسی ارشد
 زیست فناور ی پزشکی

آقای دکتر نیکوکار

921

آقای دکتر نیکوکار

941

آقای دکتر حمیدی

931

آقای دکتر ابراهیمی

951

کارشناسی ارشد پرستاری سالمندی

خانم دکتر پور قانع

931

خانم دکتر پور قانع

951

خانم دکتر درویش پور

941

 

 

 

 

 

 

 

 

تاریخ آخرین به روزرسانی : 1395/07/17
 
     
 
 
آمار مراجعات
آمار این صفحه  امروز:   1  دیروز:   1  کل مراجعات:   1728