یکشنبه 5 فروردین 1397
EN
منو
 
 
 
اساتید مشاور
چاپ

 

اسامی  اساتید مشاور و دانشجویان تحت راهنمایی رشته های  پرستاری-مامایی و پیراپزشکی  و کارشناسی ارشد در سال تحصیلی   اول 97-96

   

جناب آقای دکتر محمود عابدین زاده  : مسئول اساتید مشاور

 

رشته

استاد مشاور

ورودی

استاد مشاور

ورودی

پرستاری

آقای دکتر اسماعیل پور

931

خانم دکتر درویش پور

951

خانم قناعی

941

خانم بابایی

961

مامایی

خانم فیروزه چیان

922

خانم دکتر جعفر زاده

942

خانم ابوذری

932

خانم شایگان

952

اتاق عمل

خانم حیدری

931

آقای دکتر رضوی طوسی

951

خانم سلملیان

941

خانم هما مصفا

ناپیوسته/952

آقای شعوری

942

آقای دکتر مهریار حبیبی رودکنار

961

هوشبری

خانم دکتر پور قانع

پیوسته/922

خانم بابایی

ناپیوسته/951

خانم دکتر محمدی

پیوسته/932

آقای شعوری

پیوسته/952

آقای دکتر پرویزی

پیوسته/942

 

 

رادیولوژی

آقای دکتر ابراهیمی نیا

پیوسته922

خانم محمدی

ناپیوسته/951

آقای دکتر علیزاده

پیوسته942

آقای دکتر مولادوست

952

آقای ابوالقاسمی

932

 

 

علوم آزمایشگاهی

خانم دکترکبیری

پیوسته 931

آقای دکتر حمیدی

ناپیوسته/952

آقای دکتر محمودی

پیوسته 941 و 942

آقای دکتر خانکی

پیوسته 961

آقای دکتر ابراهیمی

951

خانم دکتر خلج

ناپیوسته /961

کارشناسی ارشد
 زیست فناور ی پزشکی

آقای دکتر حمیدی

931

آقای دکتر ابراهیمی

951

آقای دکتر مهریار حبیبی

941

آقای دکتر حمیدی

961

کارشناسی ارشد پرستاری سالمندی

خانم دکتر پور قانع

931

خانم دکتر پور قانع

951

خانم دکتر درویش پور

941

خانم دکتر پور قانع

961

 

 

 

 

 

تاریخ آخرین به روزرسانی : 1396/08/01
 
     
 
 
آمار مراجعات
آمار این صفحه  امروز:   1  دیروز:   0  کل مراجعات:   2136