دوشنبه 18 آذر 1398
تاریخ 1398/07/11     تعداد دفعات مشاهده 17 بار     ساعت 10:27:27     گروه خبری اخبار و تازه های بیمارستان نیکوکار املش

مدیر نظارت و اعتباربخشی دانشگاه علوم پزشکی گیلان از آغاز دوره چهارم اعتباربخشی ملی بیمارستان های کشور از آذر ماه سال جاری در استان گیلان همزمان با سراسر کشور خبر داد.

به گزارش روابط عمومی بیمارستان نیکوکار املش و به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دانشگاه علوم پزشکی گیلان(وب دا)؛ زهره تیموری- مدیر نظارت و اعتباربخشی دانشگاه علوم پزشکی گیلان  با اشاره به آغاز دوره چهارم اعتباربخشی ملی بیمارستان های کشور از آذر ماه سال جاری، بیان کرد: از آنجا که ارایه خدمات با کیفیت و ایمن در بیمارستان ها یکی از اساسی ترین وظایف و دغدغه های وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است، قطعا مسئولیت پذیری و پاسخگویی بیمارستان ها در امر بهبود کیفیت و ارایه مراقبت های ایمن به بیماران، زمینه ساز تحقق اهداف سلامت در حوزه درمان کشور خواهد بود.

مدیر نظارت و اعتباربخشی دانشگاه، خاطرنشان کرد: ویرایش چهارم استانداردهای اعتباربخشی ملی بیمارستان های ایران، با مشارکت جمع کثیری از استادان دانشگاهی، صاحب نظران و خبرگان عرصه مدیریت بیمارستانی و هم اندیشی گسترده ملی دست اندرکاران اجرایی بیمارستان ها، سازمان ها و نهادهای مرتبط و دانشگاههای علوم پزشکی، متناسب با اولویت های نظام سلامت به روز رسانی، بازنگری و تدوین شده است. در این ویرایش اولویت و رویکردهای اجتناب از مستندسازی های غیرضروری، کاهش منطقی حجم استانداردها، تمرکز بر بیمارمحوری و تاکید بر کار گروهی برای بهبود مستمر کیفیت و ایمنی بیمار لحاظ شده است.
وی ادامه داد: تیم رهبری و مدیریت بیمارستان ها در کنار کارکنان خدوم ،با توجه به کتاب راهنما و همراه با آموزش های وزارت متبوع و تشکیل جلسات داخل بیمارستانی ،مطالب آموزشی ارایه شده در سایت و کتاب راهنما را به صورت مستمر مرور نمایند تا با استقرار استانداردهای مذکور شاهد ارتقا ایمنی بیماران و بهبودکیفیت ارایه خدمات درمانی در بیمارستان ها که از مهم ترین اهداف این برنامه است باشیم.
گفتنی است: طبق اعلام مسوولان وزارت بهداشت، ارزیابی بیمارستان ها از آذر ماه سال جاری آغاز  می شود و تا پایان سال، تمامی بیمارستان های کشور اعتباربخشی خواهند شد