شنبه 29 دی 1397
 
 
نقل و انتقال فايل پيشرفته
درباره بیمارستان دریافت فایل > نقل و انتقال فايل پيشرفته
اقدام: شروع...
پوشه(ها): 1 | فایل(ها): 26 | مجموع: 17,409 ک.ب.
پایین
ناماندازهتاریخ به روز رسانی  
استانداردهای خروجی فاضلاب.pdf 109 ک.ب.
1397/04/06 12:52:38
اموزش همگانی.pdf 866 ک.ب.
1397/04/06 13:19:20
آنفلوآنزا.pdf 454 ک.ب.
1397/04/06 13:00:55
تهوع در سرطان.pdf 480 ک.ب.
1397/04/06 13:00:02
جامعه سالم.pdf 674 ک.ب.
1397/04/06 13:21:18
دستورالعمل استریلیزاسیون فوری.pdf 218 ک.ب.
1396/03/30 09:50:50
دستورالعمل وبا.pdf 661 ک.ب.
1397/04/06 13:07:13
دستورالعمل_اجرايي_بازدید_های_ادواری.pdf 585 ک.ب.
1397/04/06 12:51:11
دیابت1.pdf 638 ک.ب.
1397/04/06 13:28:41
دیابت2.pdf 307 ک.ب.
1397/04/06 13:43:42
دیالیز چیست.pdf 441 ک.ب.
1396/03/30 09:58:48
دیالیز.pdf 592 ک.ب.
1397/04/06 13:48:23
راهنمای اقدامات بهداشت محیط در مراقبت بیماری ابولا.pdf 1,172 ک.ب.
1396/03/30 09:58:18
راهنمای برقراری ارتباط در حین تحویل بیمار.pdf 316 ک.ب.
1396/03/30 09:52:36
راهنمای بهداشت دست.pdf 792 ک.ب.
1396/03/30 09:46:12
راهنمای پیشگیری از سقوط بیمار.pdf 408 ک.ب.
1396/03/30 09:55:01
راهنمای شناسایی صحیح بیماران.pdf 380 ک.ب.
1396/03/30 09:55:58
راهنمای کشوری مدیریت فاضلاب بیمارستانی.pdf 221 ک.ب.
1396/03/30 09:49:57
سرطان.pdf 338 ک.ب.
1397/04/06 12:59:10
سند راهبرد ملی بهبود کیفیت آب شرب.pdf 659 ک.ب.
1396/03/30 09:57:00
ضوابط_بهداشت_محیط_رختشویخانه_بیمارستانها.pdf 944 ک.ب.
1397/04/06 12:46:31
فایل دریافتی پوشه
1396/01/27 10:01:59
کتاب ارزیابی خطر بلایا در بیمارستان.pdf 625 ک.ب.
1396/03/30 09:56:25
کتابچه کنترل عفونت.pdf 1,820 ک.ب.
1396/03/30 09:44:52
کتابچه MSDS.pdf 2,800 ک.ب.
1397/04/06 12:58:05
کتابچه توجیهی خدمات بیمارستان-واحد حقوق گیرنده خدمت.pdf 706 ک.ب.
1396/03/30 10:01:37
نمازخانه.pdf 191 ک.ب.
1396/03/29 23:15:25
بالا
 
     
 
 
آمار مراجعات
آمار این صفحه  امروز:   1  دیروز:   0  کل مراجعات:   315