پنجشنبه 27 دی 1397
 
 
تعرفه ها
چاپ

کد

نوع خدمت

تعرفه (ریال)

1

BS

25000

2

اتاق عمل

46200

3

اتاق عمل (تعهد مکمل)

129360

4

اتاق عمل (خ تعهد)

35200

5

احیای قلبی ریوی بزرگسال موفق

92400

6

احیای قلبی ریوی بزرگسال ناموفق

92400

7

اکوکاردیوگرافی غیر مادرزادی

92400

8

اکو کاردیوگرافی مادرزادی

92400

9

آزمایش ارزش حرفه ای

0

10

آزمایش ارزش حرفه ای (خ ت)

0

11

آزمایش ارزش فنی

0

12

آزمایش ارزش فنی (خ ت)

0

13

آمبولانس املش به رشت رفت و برگشت

1245000

14

آمبولانس املش به رشت فقط رفت

830000

15

آمبولانس املش به رودسر

500000

16

آمبولانس املش به رودسر رفت و برگشت

750000

17

آمبولانس املش به لاهیجان رفت و برگشت

1020000

18

آمبولانس املش به لاهیجان فقط رفت

680000

19

آمبولانس املش به لنگرود

500000

20

آمبولانس املش به لنگرود رفت و برگشت

750000

21

آمبولانس داخلی

400000

22

بیهوشی

92400

23

بیهوشی (تعهد مکمل)

92400

24

بیهوشی (خ تعهد)

92400

25

پاتولوژی ارزش حرفه ای

0

26

پاتولوژی ارزش حرفه ای (خ ت)

0

27

پاتولوژی ارزش فنی

0

28

پاتولوژی ارزش فنی (خ ت)

92400

29

تخت CCU

1854000

30

تخت ICU

4176000

31

تخت اتاق عمومی

799000

32

تخت اطفال نوزاد سالم

360000

33

تخت زایمان طبیعی (بابت نوزاد)

462000

34

تخت سزارین (بابت نوزاد)

1025640

35

تخت نوزاد بیمار

504000

36

تزریق عضلانی

18500

37

تزریق وریدی

30000

38

تست ورزش

526680

39

تشکیل پرونده

0

40

جزء فنی

92400

41

جزء فنی (تعهد مکمل)

92400

42

جزء فنی (خ تعهد)

92400

43

حق العمل جراح

92400

44

حق العمل جراح (تعهد مکمل)

92400

45

حق العمل جراح (خ تعهد)

92400

46

خدمات پرستاری

0

47

دارو مصرفی اتاق عمل

0

48

دارو مصرفی اتاق عمل (خ تعهد)

92400

49

دارو مصرفی بخش

0

50

داروی مصرفی بخش (خ تعهد)

0

51

رادیولوژی ارزش حرفه ای

0

52

رادیولوژی ارزش فنی

0

53

سرم تراپی

92400

54

سونداژ

92400

55

سونداژ معده

92400

56

سونوگرافی ارزش حرفه ای

0

57

سونوگرافی ارزش فنی

0

58

فتوتراپی

157080

59

کمک جراح

485100

60

کمک جراح (تعهد مکمل)

1386000

61

کمک جراح (خ تعهد)

1409100

62

کاور جسد

140000

63

کیف بهداشتی بیمار

300000

64

گواهی فوت

200000

65

لوازم اتاق عمل

0

66

لوازم اتاق عمل (خ تعهد)

92400

67

لوازم بخش

0

68

لوازم بخش (خ از تعهد)

0

69

مشاوره تغذیه

92400

70

مشاوره خارجی

554400

71

مشاوره روانپزشکی

92400

72

مشاوره متخصص در بخش

92400

73

نوار قلب

92400

74

ویزیت روز اول متخصص

92400

75

ویزیت روز ترخیص متخصص

92400

76

ویزیت روزهای بعد متخصص

92400

77

ویزیت عمومی

92400

78

ویزیت متخصص

132000

79

ویزیت متخصص ( روانشناس)

231000

80

هزینه همراه

170000

81

هزینه همراه اطفال زیر 12 سال

310000

تاریخ آخرین به روزرسانی : 1396/09/28
 
     
 
 
آمار مراجعات
آمار این صفحه  امروز:   1  دیروز:   0  کل مراجعات:   246