شنبه 29 دی 1397
 
 
بیمه های طرف قرارداد
چاپ

بیمه های طرف قرارداد با بیمارستان نیکوکاراملش وسهم پرداختی بیمار به شرح ذیل می باشد:

#

کد

نام بیمه

درصد بیماربستری

درصد بیمار سرپایی

1

102

آزاد(فاقد بیمه)

100

100

2

104

تأمین اجتماعی

10

15

3

115

تأمین اجتماعی خاص

0

0

4

117

تأمین اجتماعی فوتی

0

0

5

218

تأمین اجتماعی ماما

10

30

6

116

تأمین اجتماعی مستمری

5

30

7

112

حوادث ترافیکی

0

0

8

106

خ د ایرانیان

10

30

9

107

خ د روستایی با ارجاع

10

30

10

119

خ د روستایی بدون ارجاع

10

30

11

105

خ د سایر اقشار

10

30

12

108

خ د کارمندی

10

30

13

221

دیالیز(ارتش)

0

0

14

219

دیالیز (تأمین)

0

0

15

220

دیالیز (خدمات)

0

0

16

222

دیالیز (کمیته امداد)

0

0

17

111

کمیته امداد

10

30

18

203

نیروهای مسلح (جانباز)

0

0

19

110

نیروهای مسلح (عائله جانباز)

0

0

20

109

نیروهای مسلح (کارمندان)

0

10

21

216

همگانی سلامت

10

30

 

تاریخ آخرین به روزرسانی : 1396/02/17
 
     
 
 
آمار مراجعات
آمار این صفحه  امروز:   2  دیروز:   0  کل مراجعات:   240