شنبه 29 دی 1397
 
 
آزمایشگاه
چاپ

بخش آزمایشگاه

رئیس بخش:دکتر علی معصومی

مسئول واحد:زهره خرمی

شماره تلفن:215_216

تعداد پرسنل:5کارشناس آزمایشگاه،1کاردان آزمایشگاه

واحد آزمایشگاه با واحدهای بیوشیمی ،هماتولوژی،سرولوژی،انگل شناسی و بخش ادرار آماده ارائه خدمات به بیماران بستری در بخش های بیمارستان،بیماران مراجعه کننده به درمانگاه بیمارستان و بیمارانیکه از مطبهای خصوصی به این مرکز ارجاع می شود.این بخش شامل یک اتاق بزرگ برای انجام آزمایشات بیوشیمی واتاق نمونه گیری و هماتولوژی دسستی و بخش ادرار و مدفوع می باشدcell center

دستگاه های موجود در این واحد عبارتند ازکگ

Cell center،دستگاه سانتریفوژ،دستگاه میکروسکوپ،هود فتومتر،الکترولیت آنالیز،دستگاه یخچال،

آزمایشات انجام شده دراین مرکز:

بیوشیمی،قندها،اوره،کراتنین،گلسترول،تری گلسیرید،اسید اوریک،HDL.Ca.P.Na.K.SGOT.SGPT.ALK.HIV.HbsAg.HbsAb.Hcv .Hpylory IGg.IGA.PSA.Free PSA.TSH.FT4.Ferittin

RF.CRP.Wright:سرولوژی

میکروب شناسی:

OP.(OB.S/E).U/A

هماتولوژی:

CBC.diff.ESR.BG Rh.

شرح اقدامات:

تاریخ آخرین به روزرسانی : 1396/02/17
 
     
 
 
آمار مراجعات
آمار این صفحه  امروز:   2  دیروز:   0  کل مراجعات:   257