سومین همایش بین المللی کشورهای حاشیه خزر در دانشگاه علوم پزشکی آستاراخان با عنوان "موضوعات روزمره پزشکی مدرن "

سومین همایش بین المللی کشورهای حاشیه خزر در دانشگاه علوم پزشکی آستاراخان با عنوان "موضوعات روزمره پزشکی مدرن "
12 الی 13 مهر ماه 1397
آستارا خان 
www.gums.ac.ir
کلمات کلیدی :
نویسنده :
تاریخ انتشار : 1397/03/23
فایل های پیوست