جمعه 28 دی 1397
 
 
برنامه اساتید مشاور
چاپ
برنامه مشاوره اساتید

نام استاد مشاور

روز

ساعت

مکان

آقای دکترخوشرنگ

شنبه

11-13

EDC

خانم دکتر دادگران

یکشنبه

11-13

EDC

سه شنبه

11-13

EDC

آقای دکتر جلالی

دوشنبه

8-10

EDC

خانم دکتر عسگری

جهارشنبه

8-10

EDC

خانم دکتر طاهری

یکشنبه

12-14

EDC

سه شنبه

12-14

EDC

خانم دکتر قنبری

یکشنبه

8-10

مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت

دانشکده پرستاری و مامایی شهید بهشتی

سه شنبه

8-10

آقای دکتر تبری

یکشنبه

10-12

EDC

تاریخ آخرین به روزرسانی : 1396/10/25
 
     
 
 
آمار مراجعات
آمار این صفحه  امروز:   1  دیروز:   0  کل مراجعات:   480