شنبه 29 دی 1397
 
 
کارگاه
تاریخ دقیق کلیه کارگاه ها متعاقباً اعلام خواهد شد.
 
 کارگاه زمان
تدوین سند راه  اردیبشت 95
 چگونگی تدوین شاخصهای مرجعیت علمی12 خرداد 95 
علم سنجی 11 خرداد 95 
تحلیل مسیر 23 تیر 
دانش پژوهی آموزشی اوایل مرداد 
نحوه طراحی و بازنگری کوریکولوم اواخر تیر 
نحوه طراحی راهنمای بالینی  اوایل مرداد
 کوریکولوم پنهانتیر 
دوره های آموزشی زبان انگلیسی کاربردی جهت بین المللی سازی دانشگاه تیر تا دیماه 
دوره های آموزشی تولید محتوای تم های طولی تیر تا مهر 
آموزش مجازی و نحوه کار با LMS
مرداد تا اسفند 
تهیه سوالات استاندارد تیر تا شهریور
سنجش و آزمون مرداد تا اسفند 
آزمونهای سنجش مهارت حرفه ای مرداد تا اسفند 
اعتباربخشی آموزشی بین المللی شهریور 
ثبت نوآوری ها و پتنت مرداد تا اسفند
آشنایی با فناوری های نوین مرداد تا اسفند
روش تدریس مرداد تا اسفند
کارگاه های فن آوری های نوین مرتبط با رشته تخصصی و فناوری اطلاعات (IT)
 مرداد تا اسفند 
اخلاق حرفه ای و مهارتهای ارتباطی تیر تا اسفند 
تاریخ آخرین به روزرسانی : 1395/10/28
 
     
 
 
آمار مراجعات
آمار این صفحه  امروز:   1  دیروز:   0  کل مراجعات:   910