شنبه 5 مهر 1399
تاریخ 1398/07/28     تعداد دفعات مشاهده 137 بار     ساعت 10:33:00     گروه خبری اخبار مرکز تحقیقات آموزش پزشکی

مهلت ارسال مستندات جهت شرکت در جشنوراه هفته پزوهش استانی تا پایان وقت اداری ششم ابان سال جاری می باشد.

 مهلت ارسال مستندات جهت شرکت در جشنوراه هفته پژوهش استانی تا پایان وقت اداری ششم ابان سال جاری می باشد.علاقمندان می توانند کلیه مدارک بر اساس دستورالعمل پیوست در قالب CD به واحد دبیرخانه معاونت تحقیقات و فناوری تحویل دهند. شایان ذکر است از ارسال مدارک به صورت پستی خودداری شود.