جمعه 16 خرداد 1399
تاریخ 1398/07/15     تعداد دفعات مشاهده 457 بار     ساعت 14:52:01     گروه خبری اخبار مرکز تحقیقات آموزش پزشکی

قابل توجه اعضای هیئت علمی، کارشناسان و دانشجویان علاقمند به فعالیت های نوآورانه آموزشی

فراخوان ارسال فرایند نوآورانه سیزدهمین جشنواره آموزشی شهید مطهری کشوری در سال 99

حیطه های نوآوری:

تدوین و بازنگری برنامه های آموزشی

یاددهی و یادگیری

ارزشیابی آموزشی (دانشجو، هیات علمیو برنامه)

مدیریت و رهبری آموزشی

یادگیری الکترونیکی

طراحی و تولید محصولات آموزشی

به فرایند هایی که موفق به اخذ رتبه های برتر کشوری جشنواره شهید مطهری شوند امتیاز دانش پژوهی آموزشی تعلق می گیرد.

مهلت ارسال فرایند ها: 11 آبان 98

جهت ثبت نام و ارسال فرایندها به سامانه ثنا به آدرس http://sana.gums.ac.ir مراجعه نمایدد.

جهت دریافت اطلاعات بیشتر، مشاوره و دریافت فرم ها و آیین نامه های مربوطه در وب سایت مرکز مطالعات دانشگاه به آدرس http://edc.gums.ac.ir  مراجعه نمایید.