شنبه 17 خرداد 1399
تاریخ 1398/04/10     تعداد دفعات مشاهده 166 بار     ساعت 11:51:38     گروه خبری اخبار مرکز تحقیقات آموزش پزشکی

افرادی که مایل به شرکت در فراخوان جشنواره پایان نامه های برتر ایران - جایزه ویژه پروفسور حسابی می باشند باید یک خلاصه ی 10 الی  20 صفحه ای از اثر خود را طبق فرمت استاندارد جشنواره، آماده سازی کرده و از طریق وبسایت جشنواره به نشانی www.fopb.fseas.ir و یا ایمیل جشنواره به نشانی  hesabifestival@gmail.com ارسال نمایند.