دوشنبه 31 تیر 1398
 
 
 
 
 
 
لینکهای مفید
 
 
 
 

 

 

 

 
 
     
 
 
آمار مراجعات
آمار این صفحه  امروز:   5  دیروز:   6  کل مراجعات:   28433
 
     
 
 
اخبار و تازه ها
Rss
09:20 1398/04/22
معاونت تحقیقات وفناوری وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشکی، طی فراخوانی فرایند ثبت نام وارسال آثار جهت ﺷﺮﮐﺖ در ﺑﯿﺴﺖ و ﭘﻨﺠﻤﯿﻦ ﺟﺸﻨﻮاره ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ رازی در سال98 ازتاریخ 15تیرماه لغایت 30 مهرماه سال جاری اعلام کرد.
اطلاعیه
20:48 1398/03/11
قابل توجه ﻣﺠﺮﯾﺎن ﻃﺮح ﻫﺎی ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ و داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن
09:25 1397/12/25
الویت های پژوهشی سلامت محور استان و الویت های تحقیقاتی حوزه سلامت دانشگاه علوم پزشکی گیلان، در سایت دانشگاه در دسترس می باشد.
13:08 1397/11/01
جلسه داوری پروپوزال مرکزتحقیقات آموزش پزشکی دانشگاه درتاریخ اول بهمن ماه سال جاری در دفتر مدیر مرکز مطالعات دانشگاه برگزار شد.
08:21 1397/10/10
الویت های تحقیقاتی حوزه سلامت دانشگاه علوم پزشکی گیلان به همت معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه و با همکاری ذینفعان داخلی و خارجی تدوین و تصویب گردید.
 
     
 
 
همایشها

 
  

 
     
 
 
منابع علمی