شنبه 16 آذر 1398
EN
منو
 
چاپ

ردیف

Log book کارآموزی

1

کودکان

2

نورولوژی

3

کارآموزی پزشکی اجتماعی

4

روانپزشکی

5

چشم

6

ENT

7

جراحی عمومی

8

ارتوپدی

بیماریهای عفونی 

10 

ارولوژی 

11 

داخلی 

12 

پوست

13 

زنان

14

قلب

 

ردیف

Log book کارورزی

1

کودکان

2

روانپزشکی

3

چشم

4

ENT

5

جراحی عمومی

6

بیماریهای عفونی 

7

ارولوژی 

8

داخلی 

9

 پوست

10

 قلب

11

ارتوپدی

                           طب اورژانس

12

زنان 

 

تاریخ آخرین به روزرسانی : 1395/03/23