جمعه 13 تیر 1399
EN
منو
 
 
چاپ

دروس ارائه شده دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته

رشته انگل شناسی ورودی مهر 98 نیمسال دوم 99-98

پیشنیاز یا همزمان تعداد واحد نام درس کد درس ردیف
عملی نظری
 

1

2

تک یاخته شناسی(2)

1112021 1
 

1

2

کرم شناسی(2)

1112022 2
  1 1

باکتری شناسی مقدماتی(کمبود)

1120006 3
همزمان

23(آمار حیاتی کاربردی و استفاده از کامپیوتر در آنالیز داده های بهداشتی)

1 1 روش تحقیق در علوم بهداشتی 112024 4

15(سیستمهای اطلاع رسانی پزشکی) جبرانی

0/5 1/5 آمار حیاتی کاربردی و استفاده از کامپیوتر در آنالیز داده های بهداشتی 112023 5

جمع کل واحد:  12 واحد

حداکثر تعداد واحدهایی که دانشجو میتواند در هر ترم اخذ نماید14 واحد میباشد.

تاریخ آخرین به روزرسانی : 1398/11/15
چاپ
 
 
برنامه امتحانی
چاپ