جمعه 11 مهر 1399
EN
منو
 
 
چاپ

دروس ارائه شده دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته

رشته انگل شناسی ورودی مهر 99 نیمسال اول 1400-1399

  تعداد واحد نام درس کد درس ردیف
عملی نظری
 

1

2

تک یاخته شناسی(1)

1112019 1
 

1

2

کرم شناسی(1)

1112020 2
  1 1

حشره شناسی پزشکی(جبرانی)

1112004 3
  0/5 0/5

سیستمهای اطلاع رسانی پزشکی(جبرانی)

112015 4
  1 1

بیوشیمی بالینی(جبرانی)

112010 5

جمع کل واحد:  11 واحد

حداکثر تعداد واحدهایی که دانشجو میتواند در هر ترم اخذ نماید14 واحد میباشد.

 

 دروس ارائه شده دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته

رشته انگل شناسی ورودی مهر 98 نیمسال اول 1400-1399

  تعداد واحد نام درس کد درس ردیف
عملی نظری
 

1

1

قارچ شناسی پزشکی مقدماتی(جبرانی)

1112007 1
 

1

1

ایمنی شناسی(2)

1112016 2
  - 2

اصول اپیدمیولوژی

1112017 3
  0/5 0/5

حیوانات آزمایشگاهی و کاربردها در انگل شناسی

1112018 4

تک یاخته شناسی1(191)

تک یاخته شناسی2(21)

کرم شناسی1(20)

کرم شناسی2(22)

-

2

(136 ساعت)

کارورزی 1112025 5

 

- 1

سمینار

1112026 6

جمع کل واحد:  10 واحد

حداکثر تعداد واحدهایی که دانشجو میتواند در هر ترم اخذ نماید14 واحد میباشد.

تاریخ آخرین به روزرسانی : 1399/06/23
چاپ

برنامه کلاسی دانشجویان رشته انگل شناسی مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته

ورودی مهر99  نیمسال اول1400-1399

13-15 10-12 8-10 ایام هفته
سیستمهای اطلاع رسانی پزشکی

مدرس: دکترمحمد شناگری

مکان: سایت دانشکده پزشکی

بیوشیمی بالینی عملی

مدرسین: اساتید گروه بیوشیمی

بیوشیمی بالینی نظری

مدرسین: اساتید گروه بیوشیمی

مکان: کلاس7

شنبه

حشره شناسی پزشکی

مدرس: دکتر شهیاد آذری

مکان: دانشکده بهداشت

ساعت: 16:00- 13:00

تک یاخته شناسی(1) عملی

مدرسین: اساتید گروه انگل شناسی

تک یاخته شناسی(1) نظری

مدرسین: اساتید گروه انگل شناسی

مکان: کلاس گروه آناتومی 2

یک شنبه

کرم شناسی(1) عملی

مدرسین: اساتید گروه انگل شناسی

 

 

کرم شناسی(1) نظری

مدرسین: اساتید گروه انگل شناسی

مکان: کلاس تحصیلات تکمیلی

دوشنبه

 

برنامه کلاسی دانشجویان رشته انگل شناسی مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته

ورودی مهر98  نیمسال اول1400-1399

15-17

13-15

10-12

8-10

ایام هفته
سمینار

مدرسین: دکتر اشرفی، شریفدینی، محمودی

مکان: کلاس تحصیلات تکمیلی

کارورزی

مدرسین: دکتر اشرفی، شریفدینی، محمودی

کارورزی

مدرسین: دکتر اشرفی، شریفدینی، محمودی

کارورزی

مدرسین: دکتر اشرفی، شریفدینی،

 محمودی

شنبه
 

ایمنی شناسی (2) عملی

مدرسین: دکتر جعفری شکیب، دکتر سعادت

ایمنی شناسی (2) نظری

مدرسین: دکتر جعفری شکیب، دکتر سعادت

مکان: کلاس 7

کارورزی

مدرسین: دکتر اشرفی، شریفدینی،

 محمودی

یک شنبه
   

قارچ شناسی پزشکی مقدماتی عملی

مدرس: دکتر کیهان اشرفی، دکتر زهرا رفعت

قارچ شناسی پزشکی مقدماتی نظری

مدرس: دکتر کیهان اشرفی، دکتر زهرا رفعت

مکان: سمعی بصری

دوشنبه
        سه شنبه
 

اصول اپیدمیولوژی

مدرس: دکتر آبتین حیدرزاده

مکان: کلاس تحصیلات تکمیلی

  حیوانات آزمایشگاهی و کاربردها در انگل شناسی

مدرسین: اساتید گروه آناتومی

مکان: گروه آناتومی(2)

چهارشنبه
تاریخ آخرین به روزرسانی : 1399/06/19
 
 
برنامه امتحانی
چاپ