پنجشنبه 4 بهمن 1397
EN
منو
 
چاپ

آمار دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد

مقطع تعداد دانشجویان
کارشناسی ارشد میکروبشناسی 91 3
کارشناسی ارشد میکروبشناسی 92 4
کارشناسی ارشد میکروبشناسی 93 5

تاریخ آخرین به روزرسانی : 1395/03/23
چاپ
New Page 1

برنامه کلاسی دانشجویان رشته میکروبشناسی مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته

ورودی مهر97  نیمسال اول98-97

13-15

10-12

8-10

ایام هفته

حیوانات آزمایشگاهی و روش نگهداری آنها

13-16

مدرس:دکتر روح الله گازر، محمد بهادری

مکان:گروه آناتومی(2)

ساختمان و فیزیولوژی میکرو ارگانیسمها

مدرسین: اساتید گروه میکروبشناسی

مکان: کلاس تحصیلات تکمیلی 1

بیولوژی سلولی و ملکولی یوکاریوتها و پروکاریوتها

مدرسین: اساتید گروه میکروبشناسی

مکان: کلاس تحصیلات تکمیلی1

شنبه

 

روش تحقیق در علوم پزشکی

مدرسین: دکتر سبحانی، دکتر عطرکار روشن،

 دکتر تبری

مکان کلاس: گروه آناتومی(1)

 

یک شنبه

 

بیوشیمی کاربردی عملی

10-13

مدرسین:دکتر میرزاجانی، دکتر انصار، دکتر آقاجانی نسب

 

دوشنبه

 

بیوشیمی کاربردی

ساعت: 13-8

مدرسین: اساتید گروه بیو شیمی

مکان: کلاس تحصیلات تکمیلی1

سه شنبه

 

آمار حیاتی

11-8

مدرس: دکتر زهرا عطرکار روشن

مکان: کلاس تحصیلات تکمیلی1

چهارشنبه

 

برنامه کلاسی دانشجویان رشته میکروبشناسی مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته

ورودی مهر96  نیمسال اول97-96

13-15

10-12

8-10

ایام هفته

 

ایمنی شناسی با گرایش بیماریهای عفونی نظری

مدرسین: دکتر رضا جعفری شکیب

،دکتر فرشید سعادت، دکتر آرش پور غلامی نژاد

مکان: کلاس 2

ایمنی شناسی عملی

مدرسین: دکتر رضا جعفری شکیب ،دکتر فرشید سعادت، دکتر آرش پورغلامی نژاد

شنبه

 

کارآموزی در بیمارستان

مدرسین:

دکتر علی مجتهدی، دکتر راحله شیخی

مکان: بیمارستان رازی

کارآموزی در بیمارستان

مدرسین:

دکتر علی مجتهدی، دکتر راحله شیخی

مکان: بیمارستان رازی

کارآموزی در بیمارستان

مدرسین:

دکتر علی مجتهدی، دکتر راحله شیخی

مکان: بیمارستان رازی

یک شنبه

باکتری شناسی تشخیصی ملکولی

مدرسین: دکتر مجتهدی، دکتر شیخی، دکتر هدایتی، دکتر میثم حسن نژاد

مکان: کلاس تحصیلات تکمیلی (1)

تک یاخته شناسی عملی

مدرسین: دکتر مجیدی، دکتر محمودی

تک یاخته شناسی نظری

مدرسین: دکتر مجیدی، دکتر محمودی

مکان: کلاس2

دوشنبه

باکتری شناسی تشخیصی ملکولی

مدرسین: دکتر مجتهدی، دکتر شیخی، دکتر هدایتی، دکتر میثم حسن نژاد

مکان: کلاس تحصیلات تکمیلی (1)

 

باکتری شناسی سیستماتیک نظری(2)

مدرسین: دکتر مجتهدی،دکتر شیخی، دکترنیکوکار

مکان کلاس: کلاس تحصیلات تکمیلی(1)

 

سه شنبه

تاریخ آخرین به روزرسانی : 1397/08/14
چاپ
چاپ