پنجشنبه 3 مهر 1399
EN
منو
 
 
 
حیطه های 6 گانه دفتر توسعه آموزش پزشکی
چاپ

واحد برنامه ریزی درسی

مسئول واحد:دکتر جلال خیرخواه 

دبیران کمیته: دکتر حمید محمدی کجیدی، دکتر ابراهیم میرزاجانی

اعضا:

دکتر جلال خیرخواه، دکتر سودابه حدادی، دکتر حمید محمدی کجیدی، دکتر ابراهیم میرزاجانی، پوپک خلقت دوست، افسانه نظافتی

 اهداف:

1- هدایت و حمایت علمی و فنی از اصلاحات آموزشی )محتوای آموزشی، شیوه های تدریس و(.....

  حمایت و تدوین از اجرای برنامه های آموزشی در قالبIntegration 
  برنامه ریزی و اجرای استانداردهای آموزش پزشکی در قالب آیین نامه های ابلاغی وزارت متبوع و مصوبات کمیته آموزش پزشکی عمومی دانشکده پزشکی
  برنامه ریزی در جهت استانداردهای آموزش پزشکی تخصصی در قالب آیین نامه های ابلاغی وزارت متبوع و مصوبات کمیته های راهبردی شورای آموزش پزشکی تخصصی

  2-جلب حمایت و پیگیری ارائه طرح درس Lesson plan توسط اعضای هیئت علمی 

  3-ارزیابی نیازهای آموزشی اعضای هیئت علمی(مهارت های تدریس، مهارت های پژوهشی، برقراری ارتباط، آزمون سازی و (….

  4-جلب حمایت گروههای آموزشی در زمینه تدوین برنامه های آموزشی دوره های آموزشCourse plan

  5-بررسی و تدوین فرآیندهای آموزشی،آیین نامه های آموزشی، طرح ها، برنامه ها و فعالیت های آموزشی با هماهنگی کمیته تدوین برنامه گروه آموزشی

   

   

  واحد ارزشیابی

   

  مسئول واحد: دکتر علیرضا جعفری نژاد

   اعضا ی کمیته: دکتر سودابه حدادی، طیبه خوشچهر، افسانه نظافتی

  اهداف:

  1- همکاری در انجام ارزشیابی درونی گروههای آموزشی با نظارت       EDC

  2-ارزشیابی پیشرفت تحصیلی دانشجویان

  3-بررسی مشکلات تحصیلی، افت تحصیلی، موفقیت تحصیلی و ارزشیابی نحوه فعالیت اساتید مشاور

  4-ارزشیابی مدرسین

   

   

  واحد استعدادهای درخشان

   

   مسئول واحد:

  محمدرضا نورس فرد
  اعضا:  
  دکتر میرمحمد جلالی، دکتر ربابه سلیمانی، دکتر سودابه حدادی، افسانه نظافتی

   

  اهداف :

  1- انتخاب استعدادهای درخشان دانشکده براساس استانداردهای ابلاغی    EDCدانشگاه

  2-بهبود برنامه های حمایت از استعدادهای درخشان دانشکده و برگزاری دوره های تخصصی مورد نیاز دانشجویان مربوطه

   

   

  واحد پژوهش در آموزش

    

  مسئول واحد:

   دکتر منیره آقاجانی نسب

   اعضا:

  دکتر سودابه حدادی، دکتر سهیل سلطانی پور، دکتر حسین خوشرنگ، دکتر فرشید سعادت، دکتر ایده دادگران، افسانه نظافتی

  اهداف :

  -1تعیین اولویت های پژوهشی در حوزه آموزش دانشکده

  -2 مشارکت در طراحی و اجرای و پژوهش های حوزه آموزش

  -3 تهیه آرشیو مقالات و تحقیقات آموزشی

  -4 تشویق اعضای هیئت علمی به انجام تحقیقات آموزشی

  -5 اطلاع رسانی در زمینه سایت و ارتباطات آموزشی

  -6 ارتباط مستمر با مرکزمطالعات وتوسعه آموزش پزشکی دانشگاه و ارائه طرح های آموزشی جهت تصویب و کارشناسی

   

   

  واحد ارزشیابی اساتید
   

   مسئول واحد:  دکتر جلال خیرخواه  

   

  اعضا:
  دکتر سودابه حدادی،دکتر حمید محمدی کجیدی، دکتر ابراهیم میرزاجانی، دکتر ظهیر ریحانیان، دکتر سهیل سلطانی پور، هایده علیجانی، پوپک خلقت دوست و افسانه نظافتی

  اهداف:

  1-فرهنگ سازی جهت استفاده از شیوه های مختلف ارزشیابی اساتید از طریق برگزاری جلسه

  2- شناسایی نقاط قوت و ضعف فرآیند ارزشیابی فعلی با استفاده از بازخورد اساتید و دانشجویان

   

   

  واحد توانمند سازی اساتید

   

   

  اهداف:

  1- هماهنگی جهت شرکت اعضای هیات علمی دانشکده در کارگاههای توانمندسازی که توسط EDC انجام شود

  2- همکاری در طرح و برنامه ریزی کارگاههای آموزشی

  3-تهیه و انتشار مطالب علمی در زمینه فرآیند یاد دهی - یادگیری

  4-ایجاد بانک اطلاعات فعالیت های آموزشی، اجرایی و پژوهشی اعضاء هیات علمی

  5-توسعه تواناییهای اساتید در گسترش روشهای بهینه و نوین آموزش

  6- مشارکت در نیاز سنجی و نظر سنجی درباره برنامه های آموزش مداوم دانشکده ها و دانشگاه

  7- مشارکت در طراحی و سامان دهی برنامه های آموزش مداوم

   

  تاریخ آخرین به روزرسانی : 1398/09/18
   
       
   
   
  آمار مراجعات
  مهمان :  0
  عضو :  0
  کل مراجعات :  2457
  امروز :  2
  دیروز :  1