دوشنبه 1 بهمن 1397
EN
منو
 
 
 
فیزیولوژی
چاپ
تاریخ آخرین به روزرسانی : 1395/03/23
چاپ
چاپ
New Page 1

برنامه کلاسی دانشجویان رشته فیزیولوژی مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته

ورودی مهر97  نیمسال اول98-97

13-15 10-12 8-10 ایام هفته

نوروآناتومی نظری و عملی

مدرس: دکتر معصومه فغانی

مکان: تحصیلات تکمیلی1

ساعت: 15:30- 13:00

  بیوشیمی عملی

مدرسین: اساتید گروه بیوشیمی

مکان: کلاس(2)

شنبه

زبان تخصصی

مدرسین: اساتید گروه بیوشیمی

مکان: تحصیلات تکمیلی1

بیوشیمی نظری

مدرسین: اساتید گروه بیوشیمی

مکان: تحصیلات تکمیلی1

کار با حیوانات آزمایشگاهی عملی

مدرس: دکتر عادله جعفری

یک شنبه
سیستمهای اطلاع رسانی پزشکی

مدرس: دکتر عادله جعفری

مکان: سایت دانشکده پزشکی

فیزیولوژی سلول

مدرس: دکتر پروین بابایی

مکان: گروه آناتومی2

کار با حیوانات آزمایشگاهی نظری

مدرس: دکتر عادله جعفری

مکان: گروه آناتومی2

دوشنبه

 

برنامه کلاسی دانشجویان رشته فیزیولوژی مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته

ورودی مهر96  نیمسال اول98-97

13-15 10-12 8-10 ایام هفته
فیزیولوژی کلیه و مایعات بدن

مدرس: دکتر بهروز خاکپور

  فیزیولوژی گوارش

مدرس: دکتر محمد رستم پور

مکان: گروه آناتومی(2)

شنبه
  فیزیولوژی غدد درون ریز

مدرس: دکتر پروین بابایی

مکان: کلاس2

آمار حیاتی

مدرس: دکتر زهرا عطرکار روشن

مکان: کلاس تحصیلات تکمیلی(1)

یک شنبه
تاریخ آخرین به روزرسانی : 1397/08/14
چاپ
چاپ