دوشنبه 1 بهمن 1397
EN
منو
 
 
 
آمار دانشجویان دانشکده پزشکی
چاپ

آمار دانشجویان مقطع علوم پایه

سال ورود تعداد دانشجویان
تعداد دانشجویان مهمان
پزشکی مهر 93
66 -
پزشکی مهر 91 62 9
پزشکی بهمن91 56 3
پزشکی مهر 92 59 2
پزشکی بهمن92  
77 -

 

تاریخ آخرین به روزرسانی : 1395/03/23
چاپ