دوشنبه 1 مهر 1398
EN
منو
 
 
 
دريافت فايل
گروه های آموزشی گروه های بالینی بیماریهای عفونی > دريافت فايل
اقدام: شروع...
پوشه(ها): 1 | فایل(ها): 0 | مجموع: 0 ک.ب.
پایین
ناماندازهتاریخ به روز رسانی  
طرح درس پوشه
1397/09/12 08:28:31
بالا
 
     
 
 
بهداشت، تغذیه و عفونی
چاپ

مدیر گروه

دکتر آیدین پورکاظمی

استادیار، متخصص بیماریهای عفونی

E-mail: aydinpourkazemigmail.com

شناسه علمی و پژوهشی

آدرس پروفایل گوگل اسکولار

آدرس پروفایل اسکوپوس

آدرس پروفایل اورکید

 

 

اعضا

دکتر سنبل طارمیان

استادیار، متخصص بیماریهای عفونی

E-mail: taramiangums.ac.ir

شناسه علمی و پژوهشی

آدرس پروفایل گوگل اسکولار

آدرس پروفایل اسکوپوس

آدرس پروفایل اورکید

دکتر لیدا محفوظی

استادیار، متخصص بیماریهای عفونی

E-mail: drlidamahfooziyahoo.com

شناسه علمی و پژوهشی

آدرس پروفایل گوگل اسکولار

آدرس پروفایل اسکوپوس

آدرس پروفایل اورکید

 

دکتر سمیه هادی پور

استادیار، متخصص بیماریهای عفونی

E-mail:

 

شناسه علمی و پژوهشی

آدرس پروفایل گوگل اسکولار

آدرس پروفایل اسکوپوس

آدرس پروفایل اورکید

دکتر توفیق یعقوبی

استادیار، متخصص بیماریهای عفونی

E-mail: yasamanyaghobiyahoo.com

شناسه علمی و پژوهشی

آدرس پروفایل گوگل اسکولار

آدرس پروفایل اسکوپوس

آدرس پروفایل اورکید

 

دکتر عزت حصنی 

استادیار، متخصص بیماریهای عفونی

E-mail:

 

شناسه علمی و پژوهشی

آدرس پروفایل گوگل اسکولار

آدرس پروفایل اسکوپوس

آدرس پروفایل اورکید

تاریخ آخرین به روزرسانی : 1398/03/11
 
     
 
 
آمار مراجعات
آمار این صفحه  امروز:   1  دیروز:   0  کل مراجعات:   5422