پنجشنبه 4 بهمن 1397
EN
منو
 
 
 
دریافت فایل
گروه های آموزشی گروه های بالینی گوش، گلو، بینی و جراحی سر و گردن > دریافت فایل
اقدام: شروع...
پوشه(ها): 1 | فایل(ها): 0 | مجموع: 0 ک.ب.
پایین
ناماندازهتاریخ به روز رسانی 
آرشیو طرح درس پوشه
1397/09/12 09:19:35
بالا
 
     
 
 
گوش، گلو، بینی و جراحی سر و گردن
چاپ
مدیر گروه

مدیر گروه


دکتر میر محمد جلالی

استاد،متخصص ENT

E-mail:

 

شناسه علمی و پژوهشی

آدرس پروفایل گوگل اسکولار

آدرس پروفایل اسکوپوس

آدرس پروفایل اورکید

 

 

اعضا

دکتر شادمان نعمتی

استاد،متخصص ENT

E-mail: 

شناسه علمی و پژوهشی

آدرس پروفایل گوگل اسکولار

آدرس پروفایل اسکوپوس

آدرس پروفایل اورکید

دکتر علی فقیه حبیبی

استادیار،متخصص ENT

E-mail:

شناسه علمی و پژوهشی

آدرس پروفایل گوگل اسکولار

آدرس پروفایل اسکوپوس

آدرس پروفایل اورکید

دکتر مجید نصیری

استادیار،متخصص ENT

E-mail:
 

شناسه علمی و پژوهشی

آدرس پروفایل گوگل اسکولار

آدرس پروفایل اسکوپوس

آدرس پروفایل اورکید

تاریخ آخرین به روزرسانی : 1397/09/12
 
     
 
 
آمار مراجعات
آمار این صفحه  امروز:   1  دیروز:   1  کل مراجعات:   5397