شنبه 16 آذر 1398
EN
منو
 
 
 
دریافت فایل
گروه های آموزشی گروه های بالینی گوش، گلو، بینی و جراحی سر و گردن > دریافت فایل
اقدام: شروع...
پوشه(ها): 2 | فایل(ها): 0 | مجموع: 0 ک.ب.
پایین
ناماندازهتاریخ به روز رسانی 
_thumbs پوشه
1398/07/29 14:54:57
آرشیو طرح درس پوشه
1398/07/30 19:15:00
بالا
 
     
 
 
گوش، گلو، بینی و جراحی سر و گردن
چاپ

مدیر گروه


دکتر میر محمد جلالی

استاد، فلوشیپ اتولوژی و نورواتولوژی

E-mail:

شناسه علمی و پژوهشی

آدرس پروفایل گوگل اسکولار

آدرس پروفایل اسکوپوس

آدرس پروفایل اورکید

 

 

اعضا

 دکتر شادمان نعمتی

استاد، فلوشیپ اتولوژی و نورواتولوژی

E-mail:
 

شناسه علمی و پژوهشی

آدرس پروفایل گوگل اسکولار

آدرس پروفایل اسکوپوس

آدرس پروفایل اورکید

 دکتر علی فقیه حبیبی

استادیار، متخصص ENT

E-mail:

شناسه علمی و پژوهشی

آدرس پروفایل گوگل اسکولار

آدرس پروفایل اسکوپوس

آدرس پروفایل اورکید

دکتر ملیحه اکبرپور

استادیار، متخصص ENT

E-mail:

شناسه علمی و پژوهشی

آدرس پروفایل گوگل اسکولار

آدرس پروفایل اسکوپوس

آدرس پروفایل اورکید

تاریخ آخرین به روزرسانی : 1398/04/05
 
     
 
 
آمار مراجعات
آمار این صفحه  امروز:   5  دیروز:   0  کل مراجعات:   5701