دوشنبه 1 بهمن 1397
EN
منو
 
 
 
دريافت فايل
گروه های آموزشی گروه های بالینی جراحی پلاستیک > دريافت فايل
اقدام: شروع...
پوشه(ها): 0 | فایل(ها): 0 | مجموع: 0 ک.ب.
پایین
ناماندازهتاریخ به روز رسانی  
بالا
 
     
 
 
جراحی پلاستیک
چاپ
مدیر گروه

مدیر گروه

دکتر رامیار فرزان

استادیار،فوق تخصص جراحی پلاستیک و ترمیمی

E-mail:


شناسه علمی و پژوهشی

آدرس پروفایل گوگل اسکولار

آدرس پروفایل اسکوپوس

آدرس پروفایل اورکید

 

 

اعضا

دکتر علیرضا فدایی نائینی

استادیار،فوق تخصص جراحی ترمیمی پلاستیک

E-mail:

شناسه علمی و پژوهشی

آدرس پروفایل گوگل اسکولار

آدرس پروفایل اسکوپوس

آدرس پروفایل اورکید

دکتر علیرضا سودمند

استادیار،فوق تخصص جراحی پلاستیک وترمیمی

E-mail:


شناسه علمی و پژوهشی

آدرس پروفایل گوگل اسکولار

آدرس پروفایل اسکوپوس

آدرس پروفایل اورکید

دکتر محمدرضا مبین

استادیار،فلوشیپ جراحی پلاستیک و ترمیمی

E-mail:

 

شناسه علمی و پژوهشی

آدرس پروفایل گوگل اسکولار

آدرس پروفایل اسکوپوس

آدرس پروفایل اورکید

دکتر سیده مینا علویون

استادیار،فوق تخصص جراحی پلاستیک و ترمیمی

E-mail:

 

شناسه علمی و پژوهشی

آدرس پروفایل گوگل اسکولار

آدرس پروفایل اسکوپوس

آدرس پروفایل اورکید

دکتر نوید رضوانی

استادیار،فوق تخصص جراحی پلاستیک و ترمیمی

E-mail:

 

شناسه علمی و پژوهشی

آدرس پروفایل گوگل اسکولار

آدرس پروفایل اسکوپوس

آدرس پروفایل اورکید

دکتر محمد طلوعی

استادیار،فوق تخصص جراحی پلاستیک و ترمیمی

E-mail:

 

 

شناسه علمی و پژوهشی

آدرس پروفایل گوگل اسکولار

آدرس پروفایل اسکوپوس

آدرس پروفایل اورکید

تاریخ آخرین به روزرسانی : 1397/09/05
 
     
 
 
آمار مراجعات
آمار این صفحه  امروز:   1  دیروز:   0  کل مراجعات:   6971