پنجشنبه 14 فروردین 1399
EN
منو
 
 
 
دريافت فايل
گروه های آموزشی گروه های بالینی جراحی مغز و اعصاب > دريافت فايل
اقدام: شروع...
پوشه(ها): 1 | فایل(ها): 0 | مجموع: 0 ک.ب.
پایین
ناماندازهتاریخ به روز رسانی  
_thumbs پوشه
1396/05/27 13:21:07
بالا
 
     
 
 
جراحی مغز و اعصاب
چاپ

مدیر گروه

دکترمحمدرضا امام هادی

استاد، متخصص جراحی مغز و اعصاب

E-mail: drimamgums.ac.ir

شناسه علمی و پژوهشی

آدرس پروفایل گوگل اسکولار

آدرس پروفایل اسکوپوس

آدرس پروفایل اورکید

 

 

اعضا

دکتر شاهرخ یوسف زاده

 استاد، متخصص جراحی مغز و اعصاب

E-mail: sh.yousefzadeh@gmail.com

شناسه علمی و پژوهشی

آدرس پروفایل گوگل اسکولار

آدرس پروفایل اسکوپوس

آدرس پروفایل اورکید

دکتر بابک علیجانی

دانشیار، متخصص جراحی مغز و اعصاب

E-mail: infogtrcirgmail.com

شناسه علمی و پژوهشی

آدرس پروفایل گوگل اسکولار

آدرس پروفایل اسکوپوس

آدرس پروفایل اورکید

دکتر حمید بهزادنیا

 دانشیار، فلوشیپ جراحی قاعده جمجمه

E-mail:

شناسه علمی و پژوهشی

آدرس پروفایل گوگل اسکولار

آدرس پروفایل اسکوپوس

آدرس پروفایل اورکید

دکتر ظهیر ریحانیان

 استادیار، متخصص جراحی مغز و اعصاب

E-mail: zoheir.reihanian@gmail.com

 

شناسه علمی و پژوهشی

آدرس پروفایل گوگل اسکولار

آدرس پروفایل اسکوپوس

آدرس پروفایل اورکید

دکتر ساسان عندلیب

استادیار، دکترایPh.D علوم اعصاب

E-mail:

 

شناسه علمی و پژوهشی

آدرس پروفایل گوگل اسکولار

آدرس پروفایل اسکوپوس

آدرس پروفایل اورکید

تاریخ آخرین به روزرسانی : 1398/10/22
 
     
 
 
آمار مراجعات
آمار این صفحه  امروز:   2  دیروز:   4  کل مراجعات:   9512