چهارشنبه 3 بهمن 1397
EN
منو
 
 
 
دريافت فايل
گروه های آموزشی گروه های بالینی جراحی مغز و اعصاب > دريافت فايل
اقدام: شروع...
پوشه(ها): 1 | فایل(ها): 0 | مجموع: 0 ک.ب.
پایین
ناماندازهتاریخ به روز رسانی  
_thumbs پوشه
1396/05/27 13:21:07
بالا
 
     
 
 
جراحی مغز و اعصاب
چاپ

طرح دوره گروه جراحی مغز و اعصاب

اسلایدهای آموزشی

 

 

اعضای هیات علمی گروه جراحی مغز و اعصاب

مدیر گروه

 

 

دکترمحمدرضا امام هادی

دانشیار،متخصص جراحی مغز و اعصاب

شناسه علمی و پژوهشی

طرح درس

 

 

 

دکتر شاهرخ یوسف زاده

استاد،متخصص جراحی مغز و اعصاب

شناسه علمی و پژوهشی

طرح درس

 

 

 

دکتر حمید بهزاد نیا

 استادیار،متخصص جراحی مغز و اعصاب

شناسه علمی و پژوهشی

طرح درس

 

 

 

دکتر بابک علیجانی

 استادیار،متخصص جراحی مغز و اعصاب

شناسه علمی و پژوهشی

طرح درس

 

تاریخ آخرین به روزرسانی : 1395/06/23
مدیر گروه

مدیر گروه

دکترمحمدرضا امام هادی

 دانشیار، متخصص جراحی مغز و اعصاب

E-mail: drimamgums.ac.ir


شناسه علمی و پژوهشی

آدرس پروفایل گوگل اسکولار

آدرس پروفایل اسکوپوس

آدرس پروفایل اورکید

 

 

اعضا

دکتر شاهرخ یوسف زاده

 استاد، متخصص جراحی مغز و اعصاب

E-mail: sh.yousefzadehgmail.com

شناسه علمی و پژوهشی

آدرس پروفایل گوگل اسکولار

آدرس پروفایل اسکوپوس

آدرس پروفایل اورکید

دکتر بابک علیجانی

 استادیار، متخصص جراحی مغز و اعصاب

E-mail: infogtrcirgmail.com

شناسه علمی و پژوهشی

آدرس پروفایل گوگل اسکولار

آدرس پروفایل اسکوپوس

آدرس پروفایل اورکید

دکتر حمید بهزادنیا

 استادیار، متخصص جراحی مغز و اعصاب

E-mail:

شناسه علمی و پژوهشی

آدرس پروفایل گوگل اسکولار

آدرس پروفایل اسکوپوس

آدرس پروفایل اورکید

دکتر شروین قدرجانی

 استادیار، متخصص جراحی مغز و اعصاب

E-mail:

 

شناسه علمی و پژوهشی

آدرس پروفایل گوگل اسکولار

آدرس پروفایل اسکوپوس

آدرس پروفایل اورکید

دکتر ساسان عندلیب

استادیار، دکترایPh.D علوم اعصاب

E-mail:

 

شناسه علمی و پژوهشی

آدرس پروفایل گوگل اسکولار

آدرس پروفایل اسکوپوس

آدرس پروفایل اورکید 

تاریخ آخرین به روزرسانی : 1397/09/05
 
     
 
 
آمار مراجعات
آمار این صفحه  امروز:   4  دیروز:   2  کل مراجعات:   8575