پنجشنبه 4 بهمن 1397
EN
منو
 
 
 
دريافت فايل
گروه های آموزشی گروه های بالینی اعصاب و روان > دريافت فايل
اقدام: شروع...
پوشه(ها): 3 | فایل(ها): 0 | مجموع: 0 ک.ب.
پایین
ناماندازهتاریخ به روز رسانی  
_thumbs پوشه
1395/07/14 19:46:01
طرح درس پوشه
1397/09/24 19:17:39
طرح دوره پوشه
1397/01/20 11:20:17
بالا
 
     
 
 
اعصاب و روان
چاپ

طرح دوره گروه روانپزشکی

اسلایدهای آموزشی

 

 

اعضای هیات علمی گروه روانپزشکی

مدیر گروه

 

 

دکتر کیومرث نجفی

 استادیار،متخصص اعصاب و روان

شناسه علمی و پژوهشی

طرح درس

 

 

 

دکتر هما ضرابی

 استادیار،متخصص اعصاب و روان

شناسه علمی و پژوهشی

طرح درس

 

 

 

دکتر ربابه سلیمانی

 استادیار،متخصص اعصاب و روان

شناسه علمی و پژوهشی

طرح درس

 

 

 

دکتر مریم کوشا

 دانشیار،فوق تخصص اعصاب اطفال

شناسه علمی و پژوهشی

طرح درس

 

 

 

دکتر سید محمد رسول خلخالی شریفی

 استادیار،متخصص اعصاب و روان

شناسه علمی و پژوهشی

طرح درس

 

 

 

دکتر سمیه شکرگزار

 استادیار،متخصص اعصاب و روان

شناسه علمی و پژوهشی

طرح درس

 

 

 

آقای حسن فرهی

 مربی،کارشناس ارشد روانشناسی بالینی

شناسه علمی و پژوهشی

طرح درس

 

 

 

دکتر الهه عبدالهی

 استادیار،متخصص روانپزشکی

شناسه علمی و پژوهشی

طرح درس

 


تاریخ آخرین به روزرسانی : 1395/03/18
مدیر گروه

مدیر گروه

دکتر کیومرث نجفی

استادیار،متخصص اعصاب و روان

 

E-mail: k_najafigums.ac.ir 

 

شناسه علمی و پژوهشی

آدرس پروفایل گوگل اسکولار

آدرس پروفایل اسکوپوس

آدرس پروفایل اورکید

 

 

اعضا

 دکتر مریم کوشا

استادیار، فوق تخصص اعصاب کودکان

E-mail: maryamkoushayahoo.com

آدرس پروفایل گوگل اسکولار

آدرس پروفایل اسکوپوس

آدرس پروفایل اورکید

دکتر سید محمد رسول خلخالی شریفی

دانشیار، متخصص اعصاب و روان

 
 E-mail: rasoolkhalkhalimdyahoo.com

شناسه علمی و پژوهشی

آدرس پروفایل گوگل اسکولار

آدرس پروفایل اسکوپوس

آدرس پروفایل اورکید

 دکتر ربابه سلیمانی

دانشیار، متخصص اعصاب و روان 

 
E-mail: soleimani.drgmail.com  

شناسه علمی و پژوهشی

آدرس پروفایل گوگل اسکولار

آدرس پروفایل اسکوپوس

آدرس پروفایل اورکید

 

دکتر سمیه شکرگزار

 استادیار، متخصص اعصاب و روان 

E-mail: dr.shokrgozaryahoo.com

شناسه علمی و پژوهشی

آدرس پروفایل گوگل اسکولار

آدرس پروفایل اسکوپوس

آدرس پروفایل اورکید

 دکتر هما ضرابی

 استادیار، متخصص اعصاب و روان 

 E-mail: drzarabigums.ac.ir
 

شناسه علمی و پژوهشی

آدرس پروفایل گوگل اسکولار

آدرس پروفایل اسکوپوس

آدرس پروفایل اورکید

 دکتر الهه عبدالهی

 استادیار، متخصص اعصاب و روان

E-mail: eabdollahirocketmail.com 
 

شناسه علمی و پژوهشی

آدرس پروفایل گوگل اسکولار

آدرس پروفایل اسکوپوس

آدرس پروفایل اورکید

دکتر علی پوررمضانی
استادیار، متخصص روانپزشکی
E-mail:
 

شناسه علمی و پژوهشی

آدرس پروفایل گوگل اسکولار

آدرس پروفایل اسکوپوس

آدرس پروفایل اورکید

دکتر جعفر فیلی
استادیار، فوق تخصص روانپزشکی اطفال
E-mail:
 

شناسه علمی و پژوهشی

آدرس پروفایل گوگل اسکولار

آدرس پروفایل اسکوپوس

آدرس پروفایل اورکید

حسن فرهی

مربی، کارشناس ارشد روانشناسی بالینی
E-mail:  
 

شناسه علمی و پژوهشی

آدرس پروفایل گوگل اسکولار

آدرس پروفایل اسکوپوس

آدرس پروفایل اورکید

تاریخ آخرین به روزرسانی : 1397/01/20
 
     
 
 
آمار مراجعات
آمار این صفحه  امروز:   1  دیروز:   3  کل مراجعات:   8580