جمعه 26 مهر 1398
EN
منو
 
 
 
دريافت فايل
گروه های آموزشی گروه های بالینی اعصاب و روان > دريافت فايل
اقدام: شروع...
پوشه(ها): 3 | فایل(ها): 0 | مجموع: 0 ک.ب.
پایین
ناماندازهتاریخ به روز رسانی  
_thumbs پوشه
1395/07/14 19:46:01
طرح درس پوشه
1397/09/24 19:17:39
طرح دوره پوشه
1397/01/20 11:20:17
بالا
 
     
 
 
اعصاب و روان
چاپ

مدیر گروه

دکتر کیومرث نجفی

دانشیار،متخصص اعصاب و روان

E-mail: k_najafigums.ac.ir

 

شناسه علمی و پژوهشی

آدرس پروفایل گوگل اسکولار

آدرس پروفایل اسکوپوس

آدرس پروفایل اورکید

 

 

اعضا

دکتر مریم کوشا

دانشیار، فوق تخصص اعصاب کودکان

E-mail: maryamkoushayahoo.com

آدرس پروفایل گوگل اسکولار

آدرس پروفایل اسکوپوس

آدرس پروفایل اورکید

دکتر سید محمد رسول خلخالی شریفی

دانشیار، متخصص روانپزشکی

 E-mail: rasoolkhalkhalimdyahoo.com

شناسه علمی و پژوهشی

آدرس پروفایل گوگل اسکولار

آدرس پروفایل اسکوپوس

آدرس پروفایل اورکید

 دکتر ربابه سلیمانی

دانشیار، متخصص اعصاب و روان

E-mail: soleimani.drgmail.com  

شناسه علمی و پژوهشی

آدرس پروفایل گوگل اسکولار

آدرس پروفایل اسکوپوس

آدرس پروفایل اورکید

 

دکتر هما ضرابی

دانشیار، متخصص اعصاب و روان 

 E-mail: drzarabi@gums.ac.ir

 

شناسه علمی و پژوهشی

آدرس پروفایل گوگل اسکولار

آدرس پروفایل اسکوپوس

آدرس پروفایل اورکید

 دکتر سمیه شکرگزار

دانشیار، متخصص اعصاب و روان 

E-mail: dr.shokrgozaryahoo.com

 

شناسه علمی و پژوهشی

آدرس پروفایل گوگل اسکولار

آدرس پروفایل اسکوپوس

آدرس پروفایل اورکید

 دکتر الهه عبدالهی

 استادیار، متخصص روانپزشکی

E-mail: eabdollahirocketmail.com 
  

شناسه علمی و پژوهشی

آدرس پروفایل گوگل اسکولار

آدرس پروفایل اسکوپوس

آدرس پروفایل اورکید

دکتر علی پوررمضانی

استادیار، متخصص روانپزشکی

E-mail:
 

شناسه علمی و پژوهشی

آدرس پروفایل گوگل اسکولار

آدرس پروفایل اسکوپوس

آدرس پروفایل اورکید

دکتر جعفر فیلی

استادیار، فوق تخصص روانپزشکی اطفال

E-mail:
 

شناسه علمی و پژوهشی

آدرس پروفایل گوگل اسکولار

آدرس پروفایل اسکوپوس

آدرس پروفایل اورکید

حسن فرهی

مربی، کارشناس ارشد روانشناسی بالینی

E-mail:  
 

شناسه علمی و پژوهشی

آدرس پروفایل گوگل اسکولار

آدرس پروفایل اسکوپوس

آدرس پروفایل اورکید

تاریخ آخرین به روزرسانی : 1398/05/14
 
     
 
 
آمار مراجعات
آمار این صفحه  امروز:   1  دیروز:   13  کل مراجعات:   10036