دوشنبه 18 فروردین 1399
EN
منو
 
 
 
دريافت فايل
گروه های آموزشی گروه های بالینی بیهوشی > دريافت فايل
اقدام: شروع...
پوشه(ها): 2 | فایل(ها): 0 | مجموع: 0 ک.ب.
پایین
ناماندازهتاریخ به روز رسانی  
_thumbs پوشه
1398/07/30 18:57:05
طرح درس پوشه
1398/07/30 18:57:06
بالا
 
     
 
 
بیهوشی
چاپ

مدیر گروه

دکتر عباس صدیقی نژاد

استاد، فلوشیپ بیهوشی قلب

E-mail: user100gums.ac.ir

شناسه علمی و پژوهشی

آدرس پروفایل گوگل اسکولار

آدرس پروفایل اسکوپوس

آدرس پروفایل اورکید

 

 

اعضا

دکتر سیروس امیر علوی

دانشیار، فلوشیپ درد 

E-mail: cyrusamiralaviyahoo.com

شناسه علمی و پژوهشی

آدرس پروفایل گوگل اسکولار

آدرس پروفایل اسکوپوس

آدرس پروفایل اورکید

دکتر ولی ایمانطلب

دانشیار، متخصص بیهوشی

E-mail:  imantalabgums.ac.ir

 

شناسه علمی و پژوهشی

آدرس پروفایل گوگل اسکولار

آدرس پروفایل اسکوپوس

آدرس پروفایل اورکید

 دکتر محمد حقیقی

دانشیار، فوق تخصص مراقبتهای ویژه

E-mail: user57gums.ac.ir

شناسه علمی و پژوهشی

آدرس پروفایل گوگل اسکولار

آدرس پروفایل اسکوپوس

آدرس پروفایل اورکید

 دکتر سودابه حدادی

دانشیار، متخصص بیهوشی

E-mail: so_haddadiyahoo.com

شناسه علمی و پژوهشی

آدرس پروفایل گوگل اسکولار

آدرس پروفایل اسکوپوس

آدرس پروفایل اورکید

 دکتر حسین خوشرنگ

دانشیار، متخصص بیهوشی

E-mail: khoshranggums.ac.ir

شناسه علمی و پژوهشی

آدرس پروفایل گوگل اسکولار

آدرس پروفایل اسکوپوس

آدرس پروفایل اورکید 

 دکتر انوش دهنادی مقدم

دانشیار، فلوشیپ بیهوشی مراقبتهای ویژه

E-mail: dehnadianoushgmail.com

شناسه علمی و پژوهشی

آدرس پروفایل گوگل اسکولار

آدرس پروفایل اسکوپوس

آدرس پروفایل اورکید

دکتر فرنوش فرضی

دانشیار، متخصص بیهوشی

E-mail: f_farzigums.ac.ir

شناسه علمی و پژوهشی

آدرس پروفایل گوگل اسکولار

آدرس پروفایل اسکوپوس

آدرس پروفایل اورکید

دکتر علی محمدزاده جوریابی

دانشیار، فلوشیپ بیهوشی قلب

E-mail: alimj@gums.ac.ir   

شناسه علمی و پژوهشی

آدرس پروفایل گوگل اسکولار

آدرس پروفایل اسکوپوس

آدرس پروفایل اورکید

دکتر علی میر منصوری

دانشیار، متخصص بیهوشی

E-mail: a_mirmansoori@gums.ac.ir 

شناسه علمی و پژوهشی

آدرس پروفایل گوگل اسکولار

آدرس پروفایل اسکوپوس

آدرس پروفایل اورکید

دکتر بهرام نادری نبی

دانشیار، فلوشیپ درد

E-mail: user154@gums.ac.ir

شناسه علمی و پژوهشی

آدرس پروفایل گوگل اسکولار

آدرس پروفایل اسکوپوس

آدرس پروفایل اورکید

دکتر کتایون هریالچی

دانشیار، متخصص بیهوشی

E-mail: k_haryalchi@yahoo.com

 

شناسه علمی و پژوهشی

آدرس پروفایل گوگل اسکولار

آدرس پروفایل اسکوپوس

آدرس پروفایل اورکید

دکتر علی اشرف

استادیار، فلوشیپ بیهوشی

 E-mail: draliashraf@yahoo.fr

شناسه علمی و پژوهشی

آدرس پروفایل گوگل اسکولار

آدرس پروفایل اسکوپوس

آدرس پروفایل اورکید

سمانه غضنفر تهران

استادیار، متخصص بیهوشی

 E-mail:

 

شناسه علمی و پژوهشی

آدرس پروفایل گوگل اسکولار

آدرس پروفایل اسکوپوس

آدرس پروفایل اورکید

 دکتر گلاره بی آزار

 استادیار، متخصص بیهوشی

E-mail:  

 

شناسه علمی و پژوهشی

آدرس پروفایل گوگل اسکولار

آدرس پروفایل اسکوپوس

آدرس پروفایل اورکید

 دکتر سیامک ریماز

استادیار،  متخصص بیهوشی

E-mail:  

 

شناسه علمی و پژوهشی

آدرس پروفایل گوگل اسکولار

آدرس پروفایل اسکوپوس

آدرس پروفایل اورکید

 دکتر محمدرضا حبیبی

استادیار، متخصص بیهوشی

E-mail:

 

شناسه علمی و پژوهشی

آدرس پروفایل گوگل اسکولار

آدرس پروفایل اسکوپوس

آدرس پروفایل اورکید

تاریخ آخرین به روزرسانی : 1398/10/30
 
     
 
 
آمار مراجعات
آمار این صفحه  امروز:   0  دیروز:   4  کل مراجعات:   5660