چهارشنبه 3 بهمن 1397
EN
منو
 
 
 
دريافت فايل
گروه های آموزشی گروه های بالینی بیهوشی > دريافت فايل
اقدام: شروع...
پوشه(ها): 2 | فایل(ها): 0 | مجموع: 0 ک.ب.
پایین
ناماندازهتاریخ به روز رسانی  
_thumbs پوشه
1396/04/26 22:01:25
طرح درس پوشه
1397/09/12 08:32:54
بالا
 
     
 
 
بیهوشی
چاپ
مدیر گروه

مدیر گروه

دکتر عباس صدیقی نژاد

دانشیار، فلوشیپ بیهوشی قلب

E-mail: user100gums.ac.ir

شناسه علمی و پژوهشی

آدرس پروفایل گوگل اسکولار

آدرس پروفایل اسکوپوس

آدرس پروفایل اورکید

 

 

اعضا

دکتر سیروس امیر علوی

دانشیار، متخصص بیهوشی

E-mail: cyrusamiralaviyahoo.com

شناسه علمی و پژوهشی

آدرس پروفایل گوگل اسکولار

آدرس پروفایل اسکوپوس

آدرس پروفایل اورکید

دکتر ولی ایمانطلب

دانشیار، متخصص بیهوشی

E-mail:  imantalabgums.ac.ir

 

شناسه علمی و پژوهشی

آدرس پروفایل گوگل اسکولار

آدرس پروفایل اسکوپوس

آدرس پروفایل اورکید

 دکتر محمد حقیقی

دانشیار، متخصص بیهوشی

E-mail: user57gums.ac.ir

شناسه علمی و پژوهشی

آدرس پروفایل گوگل اسکولار

آدرس پروفایل اسکوپوس

آدرس پروفایل اورکید

 دکتر سودابه حدادی

دانشیار، متخصص بیهوشی

E-mail: so_haddadiyahoo.com

شناسه علمی و پژوهشی

آدرس پروفایل گوگل اسکولار

آدرس پروفایل اسکوپوس

آدرس پروفایل اورکید

 دکتر حسین خوشرنگ

دانشیار، متخصص بیهوشی

E-mail: khoshranggums.ac.ir

شناسه علمی و پژوهشی

آدرس پروفایل گوگل اسکولار

آدرس پروفایل اسکوپوس

آدرس پروفایل اورکید 

 دکتر انوش دهنادی مقدم

دانشیار، فلوشیپ بیهوشی مراقبتهای ویژه

E-mail: dehnadianoushgmail.com

شناسه علمی و پژوهشی

آدرس پروفایل گوگل اسکولار

آدرس پروفایل اسکوپوس

آدرس پروفایل اورکید

دکتر فرنوش فرضی

دانشیار، متخصص بیهوشی

E-mail: f_farzigums.ac.ir

شناسه علمی و پژوهشی

آدرس پروفایل گوگل اسکولار

آدرس پروفایل اسکوپوس

آدرس پروفایل اورکید

دکتر علی محمدزاده جوریابی

دانشیار، فلوشیپ بیهوشی قلب

E-mail: alimjgums.ac.ir  

شناسه علمی و پژوهشی

آدرس پروفایل گوگل اسکولار

آدرس پروفایل اسکوپوس

آدرس پروفایل اورکید

 دکتر شیده مرزبان

دانشیار، متخصص بیهوشی

E-mail: user137gums.ac.ir  

 

شناسه علمی و پژوهشی

آدرس پروفایل گوگل اسکولار

آدرس پروفایل اسکوپوس

آدرس پروفایل اورکید

 دکتر علی میر منصوری

دانشیار، متخصص بیهوشی

E-mail: a_mirmansoorigums.ac.ir 

شناسه علمی و پژوهشی

آدرس پروفایل گوگل اسکولار

آدرس پروفایل اسکوپوس

آدرس پروفایل اورکید

 دکتر بهرام نادری نبی

دانشیار، فلوشیپ درد، بیهوشی

user154E-mail: gums.ac.ir

شناسه علمی و پژوهشی

آدرس پروفایل گوگل اسکولار

آدرس پروفایل اسکوپوس

آدرس پروفایل اورکید

دکتر کتایون هریالچی

دانشیار، متخصص بیهوشی

E-mail: k_haryalchiyahoo.com  

 

شناسه علمی و پژوهشی

آدرس پروفایل گوگل اسکولار

آدرس پروفایل اسکوپوس

آدرس پروفایل اورکید

دکتر علی اشرف

 استادیار،  فلوشیپ بیهوشی

E-mail: draliashrafyahoo.fr 

شناسه علمی و پژوهشی

آدرس پروفایل گوگل اسکولار

آدرس پروفایل اسکوپوس

آدرس پروفایل اورکید

 دکتر گلاره بی آزار

 استادیار،  متخصص بیهوشی

E-mail:  

 

شناسه علمی و پژوهشی

آدرس پروفایل گوگل اسکولار

آدرس پروفایل اسکوپوس

آدرس پروفایل اورکید

 دکتر سیامک ریماز

استادیار،  متخصص بیهوشی

E-mail:  

 

شناسه علمی و پژوهشی

آدرس پروفایل گوگل اسکولار

آدرس پروفایل اسکوپوس

آدرس پروفایل اورکید

دکتر مهرسیما عبدالله زاده

استادیار،  متخصص بیهوشی

E-mail:  

 

شناسه علمی و پژوهشی

آدرس پروفایل گوگل اسکولار

آدرس پروفایل اسکوپوس

آدرس پروفایل اورکید

سمانه غضنفر تهران

استادیار،  متخصص بیهوشی

E-mail:

 

شناسه علمی و پژوهشی

آدرس پروفایل گوگل اسکولار

آدرس پروفایل اسکوپوس

آدرس پروفایل اورکید

دکتر هما موحدی

استادیار،  متخصص بیهوشی

E-mail: homahyyahoo.com

 

شناسه علمی و پژوهشی

آدرس پروفایل گوگل اسکولار

آدرس پروفایل اسکوپوس

آدرس پروفایل اورکید

تاریخ آخرین به روزرسانی : 1397/09/05
 
     
 
 
آمار مراجعات
آمار این صفحه  امروز:   2  دیروز:   2  کل مراجعات:   4981