پنجشنبه 4 بهمن 1397
EN
منو
 
 
 
دريافت فايل
گروه های آموزشی گروه های بالینی کودکان > دريافت فايل
اقدام: شروع...
پوشه(ها): 4 | فایل(ها): 0 | مجموع: 0 ک.ب.
پایین
ناماندازهتاریخ به روز رسانی  
_thumbs پوشه
1397/03/21 13:11:01
آرشیو طرح درس پوشه
1397/09/12 09:00:38
طرح درس97 پوشه
1397/04/11 00:30:42
طرح دوره بالینی پوشه
1397/03/23 08:50:40
بالا
 
     
 
 
آمار مراجعات
آمار این صفحه  امروز:   1  دیروز:   1  کل مراجعات:   9637
 
     
 
 
کودکان
چاپ
مدیر گروه

مدیر گروه

  دکتر شهره ملک نژاد

دانشیار، فوق تخصص گوارش کودکان

E-mail: maleknejadshohreh@yahoo.com

شناسه علمی و پژوهشی

آدرس پروفایل گوگل اسکولار

آدرس پروفایل اسکوپوس

آدرس پروفایل اورکید

 

 

اعضا

  دکتر الهام بیدآبادی

دانشیار، فوق تخصص اعصاب کودکان

E-mail: user33gums.ac.ir

شناسه علمی و پژوهشی

آدرس پروفایل گوگل اسکولار

آدرس پروفایل اسکوپوس

آدرس پروفایل اورکید

دکتر افشین صفایی

  دانشیار،  فوق تخصص بیماریهای کلیه کودکان

E-mail: afshin_safaei2yahoo.com

شناسه علمی و پژوهشی

آدرس پروفایل گوگل اسکولار

آدرس پروفایل اسکوپوس

آدرس پروفایل اورکید

 دکتر حمید رضا بادلی

  دانشیار، فوق تخصص نفرولوژی کودکان

E-mail: badeligums.ac.ir

شناسه علمی و پژوهشی

آدرس پروفایل گوگل اسکولار

آدرس پروفایل اسکوپوس

آدرس پروفایل اورکید

 دکتر مرجانه زرکش

 دانشیار،  فوق تخصص نوزادان

E-mail: zarkeshgums.ac.ir

شناسه علمی و پژوهشی

آدرس پروفایل گوگل اسکولار

آدرس پروفایل اسکوپوس

آدرس پروفایل اورکید 

دکتر هومان هاشمیان

 دانشیار،  فوق تخصص عفونی کودکان

E-mail: hashemiangums.ac.ir

شناسه علمی و پژوهشی

آدرس پروفایل گوگل اسکولار

آدرس پروفایل اسکوپوس

آدرس پروفایل اورکید

 دکترمحمد مهدی کرم بین

  دانشیار،  فوق تخصص بیماریهای کلیه کودکان

E-mail: karambin@gums.ac.ir

شناسه علمی و پژوهشی

آدرس پروفایل گوگل اسکولار

آدرس پروفایل اسکوپوس

آدرس پروفایل اورکید

 دکترکبری بلوکی مقدم

دانشیار، متخصص کودکان

E-mail: bolouki@gums.ac.ir

شناسه علمی و پژوهشی

آدرس پروفایل گوگل اسکولار

آدرس پروفایل اسکوپوس

آدرس پروفایل اورکید

دکتر رضا شرفی

دانشیار، فوق تخصص نوزادان

E-mail: rsharafi@gums.ac.ir


شناسه علمی و پژوهشی

آدرس پروفایل گوگل اسکولار

آدرس پروفایل اسکوپوس

آدرس پروفایل اورکید

دکتر وحید امین زاده

استادیار، فوق تخصص نورولوژی کودکان

E-mail: aminzadeh145@yahoo.com


شناسه علمی و پژوهشی

آدرس پروفایل گوگل اسکولار

آدرس پروفایل اسکوپوس

آدرس پروفایل اورکید

دکتر ابراهیم اسماعیلی

استادیار، فوق تخصص ریه کودکان

E-mail: e.esmaili51@gmail.com

 

شناسه علمی و پژوهشی

آدرس پروفایل گوگل اسکولار

آدرس پروفایل اسکوپوس

آدرس پروفایل اورکید

دکترعادل باقر سلیمی

 استادیار، فوق تخصص خون و انکولوژی کودکان

E-mail: bghersalimi498@yahoo.com

 

شناسه علمی و پژوهشی

آدرس پروفایل گوگل اسکولار

آدرس پروفایل اسکوپوس

آدرس پروفایل اورکید

 دکتر منیژه تبریزی

 استادیار، متخصص کودکان

E-mail: mskm4@yahoo.com

 

شناسه علمی و پژوهشی

آدرس پروفایل گوگل اسکولار

آدرس پروفایل اسکوپوس

آدرس پروفایل اورکید

دکتر بهرام دربندی

  استادیار، فوق تخصص خون و سرطان اطفال

E-mail: darbandi45@gmail.com

شناسه علمی و پژوهشی

آدرس پروفایل گوگل اسکولار

آدرس پروفایل اسکوپوس

آدرس پروفایل اورکید

 دکتر مریم جفرودی

 استادیار، فوق تخصص خون و سرطان اطفال

E-mail: jafroody@gums.ac.ir

شناسه علمی و پژوهشی

آدرس پروفایل گوگل اسکولار

آدرس پروفایل اسکوپوس

آدرس پروفایل اورکید

 دکتر سیده زهره جلالی

  استادیار،  فوق تخصص نوزادان

E-mail: zj5722003@yahoo.com

شناسه علمی و پژوهشی

آدرس پروفایل گوگل اسکولار

آدرس پروفایل اسکوپوس

آدرس پروفایل اورکید

دکتر طاهر چراغی

 استادیار، فوق تخصص ایمنولوژی اطفال و آلرژی کودکان

E-mail: tcheraghi@gums.ac.ir

 

شناسه علمی و پژوهشی

آدرس پروفایل گوگل اسکولار

آدرس پروفایل اسکوپوس

آدرس پروفایل اورکید

 دکتر ستیلا دلیلی

  استادیار، فوق تخصص غدد اطفال

E-mail: setiladalili1346@yahoo.com

شناسه علمی و پژوهشی

آدرس پروفایل گوگل اسکولار

آدرس پروفایل اسکوپوس

آدرس پروفایل اورکید

دکتر شاهین کوه منایی

 استادیار، فوق تخصص غدد کودکان

E-mail: koohmana@yahoo.com

 

شناسه علمی و پژوهشی

آدرس پروفایل گوگل اسکولار

آدرس پروفایل اسکوپوس

آدرس پروفایل اورکید

دکتر کیومرث گل شکن

استادیار، متخصص کودکان

E-mail: golshakan@gums.ac.ir

 

شناسه علمی و پژوهشی

آدرس پروفایل گوگل اسکولار

آدرس پروفایل اسکوپوس

آدرس پروفایل اورکید

 دکتر صدرالدین مهدی پور

 استادیار،  فوق تخصص نوزادان

E-mail: smb1355@gmail.com

 

شناسه علمی و پژوهشی

آدرس پروفایل گوگل اسکولار

آدرس پروفایل اسکوپوس

آدرس پروفایل اورکید

تاریخ آخرین به روزرسانی : 1397/03/23