چهارشنبه 3 بهمن 1397
EN
منو
 
 
 
دریافت فایل
گروه های آموزشی گروه های بالینی نورولوژی > دریافت فایل
اقدام: شروع...
پوشه(ها): 2 | فایل(ها): 0 | مجموع: 0 ک.ب.
پایین
ناماندازهتاریخ به روز رسانی  
_thumbs پوشه
1397/09/27 16:03:29
طرح درس پوشه
1397/10/03 12:50:50
بالا
 
     
 
 
نورولوژی
چاپ
New Page 2

مدیر گروه

دکتر امیررضا قایقران

استادیار،متخصص نورولوژی

E-mail:

شناسه علمی و پژوهشی

آدرس پروفایل گوگل اسکولار

آدرس پروفایل اسکوپوس

آدرس پروفایل اورکید

 

 

اعضا

حمیدرضا حاتمیان

 استاد، متخصص نورولوژی

E-mail:

شناسه علمی و پژوهشی

آدرس پروفایل گوگل اسکولار

آدرس پروفایل اسکوپوس

آدرس پروفایل اورکید

 دکتر سید علی رودباری

 دانشیار، متخصص نورولوژی 

E-mail:

 

شناسه علمی و پژوهشی

آدرس پروفایل گوگل اسکولار

آدرس پروفایل اسکوپوس

آدرس پروفایل اورکید

دکتر بابک بخشایش

 دانشیار، متخصص نورولوژی  

E-mail:

شناسه علمی و پژوهشی

آدرس پروفایل گوگل اسکولار

آدرس پروفایل اسکوپوس

آدرس پروفایل اورکید

 دکتر مظفر حسینی نژاد

 دانشیار، متخصص نورولوژی 

E-mail:

شناسه علمی و پژوهشی

آدرس پروفایل گوگل اسکولار

آدرس پروفایل اسکوپوس

آدرس پروفایل اورکید

 دکتر عالیا صابری

 دانشیار، متخصص نورولوژی

E-mail:

شناسه علمی و پژوهشی

آدرس پروفایل گوگل اسکولار

آدرس پروفایل اسکوپوس

آدرس پروفایل اورکید 

دکتر یاسر مودبی مردخه

   استادیار، متخصص نورولوژی 

E-mail:

 

شناسه علمی و پژوهشی

آدرس پروفایل گوگل اسکولار

آدرس پروفایل اسکوپوس

آدرس پروفایل اورکید

تاریخ آخرین به روزرسانی : 1397/04/04
 
     
 
 
آمار مراجعات
آمار این صفحه  امروز:   3  دیروز:   4  کل مراجعات:   5869