شنبه 16 آذر 1398
EN
منو
 
 
 
رادیولوژی
چاپ

طرح دوره گروه رادیولوژی

اسلایدهای آموزشی

 

 

اعضای هیات علمی گروه رادیولوژی

مدیر گروه

 

 

دکتر احمد علیزاده

 دانشیار،متخصص رادیولوژی

شناسه علمی و پژوهشی

طرح درس

 

 

دکتر رقیه مولایی

استادیار،متخصص رادیولوژی

شناسه علمی و پژوهشی

طرح درس

 

 

 

دکتر امیر رضا دلیلی

استادیار،متخصص رادیولوژی

شناسه علمی و پژوهشی

طرح درس

 

 

 

دکتر علی بابایی

 دانشیار،متخصص رادیولوژی

شناسه علمی و پژوهشی

طرح درس

 

 

 

دکتر مسرور وهابی مقدم

 استادیار،متخصص رادیولوژی

شناسه علمی و پژوهشی

طرح درس

 

 

 

دکتر عباس رحیمی

 استادیار،متخصص رادیوتراپی

شناسه علمی و پژوهشی

طرح درس

 

 

 

دکترحمید سعیدی ساعد

 دانشیار،متخصص رادیوتراپی و آنکولوژی

شناسه علمی و پژوهشی

طرح درس

 

 

 

دکتر سیما فلاح ارض پیما

 استادیار،متخصص رادیولوژی

شناسه علمی و پژوهشی

طرح درس

 


تاریخ آخرین به روزرسانی : 1394/05/13

مدیر گروه

دکتر رقیه مولایی

استادیار، متخصص رادیولوژی

E-mail:

شناسه علمی و پژوهشی

آدرس پروفایل گوگل اسکولار

آدرس پروفایل اسکوپوس

آدرس پروفایل اورکید

 

اعضا

دکتراحمد علیزاده

دانشیار، متخصص رادیولوژی

E-mail:

شناسه علمی و پژوهشی

آدرس پروفایل گوگل اسکولار

آدرس پروفایل اسکوپوس

آدرس پروفایل اورکید

دکتر علی بابایی جندقی

دانشیار، متخصص رادیولوژی

E-mail:

شناسه علمی و پژوهشی

آدرس پروفایل گوگل اسکولار

آدرس پروفایل اسکوپوس

آدرس پروفایل اورکید

دکتر حمید سعیدی ساعد

دانشیار، متخصص رادیوتراپی و آنکولوژی

E-mail:

 

شناسه علمی و پژوهشی

آدرس پروفایل گوگل اسکولار

آدرس پروفایل اسکوپوس

آدرس پروفایل اورکید

دکتر امیررضا دلیلی

استادیار، متخصص رادیولوژی سونوگرافی

E-mail:

شناسه علمی و پژوهشی

آدرس پروفایل گوگل اسکولار

آدرس پروفایل اسکوپوس

آدرس پروفایل اورکید

دکتر سیما فلاح ارض پیما

استادیار، متخصص رادیولوژی

E-mail:

 

شناسه علمی و پژوهشی

آدرس پروفایل گوگل اسکولار

آدرس پروفایل اسکوپوس

آدرس پروفایل اورکید 

دکتر عباس رحیمی

استادیار، متخصص رادیوتراپی

E-mail:

شناسه علمی و پژوهشی

آدرس پروفایل گوگل اسکولار

آدرس پروفایل اسکوپوس

آدرس پروفایل اورکید

دکتر آیناز صورتی

استادیار، متخصص پرتودرمانی

E-mail:

 

شناسه علمی و پژوهشی

آدرس پروفایل گوگل اسکولار

آدرس پروفایل اسکوپوس

آدرس پروفایل اورکید

دکتر زوبین سوری

استادیار، متخصص رادیولوژی

E-mail:

 

شناسه علمی و پژوهشی

آدرس پروفایل گوگل اسکولار

آدرس پروفایل اسکوپوس

آدرس پروفایل اورکید

تاریخ آخرین به روزرسانی : 1398/04/04
 
     
 
 
آمار مراجعات
آمار این صفحه  امروز:   1  دیروز:   1  کل مراجعات:   4796