شنبه 29 دی 1397
EN
منو
 
 
 
فارماکولوژی
چاپ
Scopus
Curriculum vitae
       
دکترای تخصصی فارماکولوژی
دانشیار

دکتر بهرام سلطانی

 
 
 
اعضای هیئت علمی
   e-mail تخصص رتبه علمی نام و نام خانوادگی            
google scholar
 ORCiD
 Scopus
 Curriculum vitae
 dr.roostaei@gums.ac.ir

دکترای تخصصی فارماکولوژی

استادیار
 دکتر داود روستایی

 
تاریخ آخرین به روزرسانی : 1397/09/07
 
     
 
 
آمار مراجعات
آمار این صفحه  امروز:   2  دیروز:   0  کل مراجعات:   4494